Výrobné spoločnosti bojujú o zamestnancov najmä finančnými bonusmi

Personálno – poradenská spoločnosť Balanced HR uskutočnila rozsiahly platový prieskum v 17 výrobných spoločnostiach v Trenčianskom kraji. Podľa výsledkov zamestnávatelia motivujú ľudí predovšetkým rozmanitými finančnými príspevkami, z nefinančných benefitov sú najčastejšie jazykové kurzy.

Prieskum prináša prehľad platov 26 pozícií od operátorských až po manažérske, ktoré pokrývajú kompletnú hierarchiu výrobných firiem. Okrem základnej mzdy skúmali konzultanti Balanced HR ďalších 21 položiek ako rôzne typy príplatkov, príspevky, 13.-14. plat ale aj nefinančné benefity ako možnosti pre vzdelávanie a rast.

„V porovnaní s prieskumom, ktorý sme uskutočnili minulý rok nedošlo k výraznému posunu u žiadnej zo skúmaných pracovných pozícií,“ zhodnotil aktuálnu situáciu Martin Straka, Managing Partner v Balanced HR. Významnejšie zmeny by však podľa neho mohli nastať v nadchádzajúcich mesiacoch. „Budúci rok bude výrazne ovplyvnený začiatkom náborovej kampane Jaguár Land Rover a avizovaného presunu závodu Eltec z Liptovskéhu Hrádku do Dubnice nad Váhom. To ovplyvní najmä pozície v elektrotechnickom priemysle v trenčianskom regióne,“ povedal.

Najvyrovnanejšie podmienky majú nástrojári

Z deviatich skúmaných robotníckych pozícií sú najnižšie platenou skupinou montážnici s priemernou hodinovou mzdou 2,92 € a najvýraznejšie cenení sú nástrojári, ktorí si za hodinu zarobia okolo 7,38 €. Hodinové ohodnotenie ostatných pozícií sa pohybuje okolo 3-4 €.

Najvyrovnanejšie sú platové podmienky nástrojárov, u ktorých je rozdiel medzi najvyššou a najnižšou hodinovou sadzbou len 2%. Pomerne vyrovnané sú aj ostatné pozície, výraznejšie výkyvy vykazujú mzdy kontrolórov kvality a vodičov VZV. Až viac ako 100%ný rozdiel je v ohodnotení kvalifikovaných operátorov, no najviac vyčnievajú údržbári, kde je skok medzi najnižšou a najvyššou hodnotou až 245%.

Vernostný bonus nie je pravidlom

Najčastejšími finančnými benefitmi, ktoré ponúka väčšina spoločností, sú príplatky za prácu vo sviatok, počas víkendu a nočnú prácu, či príspevok na dochádzanie. Len ojedinele poskytujú zamestnancom príplatky za poobednú zmenu, či sťažené podmienky. Takmer všetky firmy doprajú svojim zamestnancom aj 13. plat, 14 len ojedinele.

Vzdelávacie aktivity sa realizujú zhruba v polovici závodov, pričom najčastejšie ide o jazykové kurzy. V menšej miere o odborné kurzy, prípadne podľa aktuálnej potreby.

Vernostný bonus nie je pravidlom vo všetkých spoločnostiach. V rôznych spoločnostiach sa poskytuje na základe iných kritérií, pričom to môže byť ako bonus ku mzde alebo jednorazový bonus.

V prípade záujmu o detailné čísla a prehľad kontaktujte spoločnosť Balanced HR

Kontakt pre médiá: maria.sidlova@balanced-hr.com, 0948 948 139

 

Share this: