Pomoc tretej strany pri exporte do Číny

Categories Export, Príležitosti / Tendre, Svet, Výstavy a veľtrhyPosted on

Firmy sa stále stretávajú s celou radou prekážok, keď plánujú vstúpiť na čínsky trh. Prekážky, ako sú jazykové bariéry, rôzne podnikateľské kultúry, licencie a postupy pri predaji výrobkov alebo nákupe výrobkov často sťažujú obchodovanie s Čínou.

Čína je krajinou, kde sprostredkovatelia hrajú dôležitú úlohu

Sprostredkovateľov nájdete nielen v službách ako sú Shanghai TEZHENjazykové preklady alebo obstarávacie služby, ale aj pri podpore exportných firiem. Exportné firmy často musia prejsť komplexnou procedúrou vstupu na trh. Zvlášť v odvetviach vyžadujúcich dovozné povolenia sú služby miestneho čínskeho agenta povinné, pretože licencia môže byť udelená len občanovi Číny. Nájsť správneho agenta pre úspešnú registráciu a pre uvedenie produktu na trh často nie je ľahká úloha. Konzultačné firmy pomáhajú zahraničným spoločnostiam službami a svojou sieťou obchodných kontaktov priamo na čínskom trhu. Shanghai TEZHEN Business Consulting Co., Ltd je konzultačná firma, ktorá pomáha firmám pri rozvoji ich podnikania a rozšírení predaja v Číne. Služby, napríklad príprava vstupu na trh, preverenie podmienok pre import, vyhľadanie a preverenie obchodných partnerov, podpora predaja, stála expozícia a výstavná miestnosť v zóne voľného obchodu v Číne (Šanghaji), sú len niektoré z možností, ktoré firma ponúka.

Import produktov do Činy môže mať viac foriem

Shanghai free trade zone

Priamy export hotových produktov z Európskej únie do Číny je jedným z viacerých spôsobov vstupu na čínsky trh. V tomto procese je možných viac variácií. Napríklad do Číny bude odoslaná len časť finálneho produktu. Táto sa zmontuje s časťami vyrobenými lokálne (v Číne) a len potom bude produkt predaný čínskym zákazníkom, resp. následne exportovaný na tretí trh. V takýchto prípadoch môže by montáž robená za colnými hranicami Číny alebo v hraniciach špeciálnych zón voľného obchodu. Pri príprave takejto importnej stratégie je potrebné vziať do úvahy viacero aspektov, ktorými sú napríklad zmluvný rámec, dane, importné tarify, platby alebo devízová kontrola.

Podpora a zastupovanie na veľtrhoch a obchodných podujatiach v Číne

veľtrhĎalšou možnosťou pre malé a stredné firmy ako ušetriť pri vstupe na čínsky trh a priamo predstaviť svoje produkty potenciálnym zákazníkom a distribútorom v Číne je podpora a zastupovanie na veľtrhoch a obchodných podujatiach. Náklady na predstavenie produktov na veľtrhu sú podstatne nižšie, ak všetko zabezpečí miestna firma a zákazník dostane kompletnú správu z výstavy s odporúčaním a so zoznamom a kontaktmi záujemcov o jeho produkty.

Výhodou Shanghai TEZHEN Business Consulting Co., Ltd je jej priame zastúpenie na Slovensku a podnikateľský model, ktorý umožňuje firmám vyhnúť sa možným problémom pri príprave a realizácií exportu do Číny. Napríklad platba za služby, v závislosti od typu služby, je realizovaná na Slovensku a odoslaná do Číny až po prebratí služby.

Share this: