Nigéria je najväčšou ekonomikou a trhom v Afrike

Categories Export, Odporúčané články, SvetPosted on

Podľa nigérijského HDP je krajina najväčšou ekonomikou a trhom v Afrike, a 26. najväčšia ekonomika na svete. Nigérijská ročná miera rastu je v priemere 7 percent za posledných desať rokov. Takmer 40 miliónov Nigérijčanov je v triede konzumentov. Krajina je považovaná za jednu z najrýchlejšie rastúcich ekonomík na svete s HDP 510 miliárd v roku 2015. Pre udržanie tohto ročného tempa rastu, sa Nigéria snaží o liberalizáciu ekonomiky, podporuje partnerstvo verejného a súkromného sektora a povzbudzuje strategické partnerstvá so zahraničnými firmami, a to najmä v rozvoji infraštruktúry a v obstarávaní technológií v kritických odvetviach, ako je energia, doprava a zdravotníctvo.

Nigéria je už dnes najľudnatejšia krajina v Afrike (podľa „World Population Prospects“ je to  182 miliónov obyvateľov). Nigérijský ekonomický rast bol tvorený národným bohatstvom a prírodnými zdrojmi, krajina je najväčší africký producent ropy a ôsmy najväčší vo svete. Od návratu k civilnej vláde v roku 1999 sa Nigéria stala jednou z politicky prevažne stabilných krajín Afriky. Nigéria, so zvýšenou kúpnou silou, má  širokú zákaznícku základňu, ktorá je stále viac náročnejšia na kvalitný tovar (aj keď nie nevyhnutne luxus). Krajina má malo rozvinutú formálnu maloobchodnú infraštruktúru, nákupy mnohých Nigérijčanov smerujú do zahraničia. Dopyt po kvalitnejšom tovare zo zahraničia je jedinečná príležitosť pre prienik na tento trh. 50 percent nigérijskej mestskej populácie má prístup na internet a zo zlepšovaním finančnej infraštruktúry v krajine sú on-line maloobchodné portály stále populárnejšie. Oficiálny jazyk krajiny je angličtina. Firmy so záujmom o export majú unikátnu príležitosť vstúpiť na tento trh v počiatočnej fáze.

Nigéria je kľúčovou hnacou silou medzinárodného obchodu v celej západnej Afrike, ktorá sa skladá z šestnástich krajín a krajina sa radí medzi najväčšie spotrebiteľské trhy v Afrike.

Základné colné a dovozné informácie je možne zistiť na http://www.exports2nigeria.com/

 

Zdroj: export.gov, gov.uk, McKinsey Global Institute, Svetová banka, OSN

Share this: