Obchodná časť dohody o pridružení medzi EÚ a Ukrajinou funkčná od 1. januára 2016

Categories Európa, Export, ImportPosted on

Dňa 1. januára 2016, Európska únia a Ukrajina začali uplatňovať vzájomnú zónu voľného obchodu (Deep and Comprehensive Free Trade Area – DCFTA), ktorá je súčasťou dohody o pridružení podpísanej v júni 2014. Zvyšná časť dohody o pridružení, ktorá obsahuje politické ustanovenia o spolupráci, je už v platnosti od novembra 2014. Nadobudnutím účinnosti DCFTA na oboch stranách sa zabezpečí, že trhy pre tovary a služby budú vzájomne otvorené na základe predvídateľných a vymáhateľných obchodných pravidiel. Zavedenie zóny voľného obchodu vytvorí nové možnosti pre podniky, investorov, spotrebiteľov a občanov v EÚ a na Ukrajine. Vďaka užšej harmonizáciu predpisov Ukrajiny s právnymi predpismi EÚ bude DCFTA presadzovať vyššie normy kvality pre výrobky a zvýši úroveň ochrany spotrebiteľov a životného prostredia. Bude tiež posilnená hospodárska spolupráca a výmena, čo prispeje k väčšej stabilite a prosperite pre Ukrajinu.

Zdroj: http://trade.ec.europa.eu

Share this: