Mozambik má perspektívu rastu v nasledujúcich rokoch

Categories Export, Import, Príležitosti / Tendre, SvetPosted on

Podľa Medzinárodného menového fondu môže ekonomika Mozambiku expandovať o 24 percent ročne od roku 2021 do roku 2025, ako náhle začne produkcia zemného plynu. Pobrežné plynové pole Rovuma bude najväčším v Subsaharskej Afrike z hľadiska investícií, viac ako 100 miliárd US $. Vláda Mozambiku očakáva, že po objavení plynu sa bude krajina rýchlo transformovať a podľa Standard Bank Group Ltd. môže ekonomika tejto africkej krajiny narásť deväťnásobne do roku 2035.

Slovenská asociácia exportérov a importérov SAEI vytvorila obchodné kontakty v Mozambiku, s pravidelným informovaním o projektoch, tendroch, investíciach a možnostiach join venture v tejto krajine.

V posledných rokoch sa Mozambik radí medzi desať najrýchlejšie rastúcich ekonomík Afriky. V roku 2014 rástla ekonomika Mozambiku tempom 7,4%. Silná závislosť na exporte hliníka (1/3 celkového exportu) však robí ekonomiku veľmi citlivou na zmeny medzinárodných cien. Napríklad prudký pokles cien hliníka počas globálnej ekonomickej krízy znížil rast HDP o niekoľko percentuálnych bodov. Dynamický vývoj ekonomiky podporilo aj nedávne objavenie ložísk zemného plynu. Tento sektor aktuálne láka aj najväčší počet investícií do krajiny. Inflácia sa v roku 2014 pohybovala na úrovni 2,3%.

V sledovanom období medzi rokmi 2008 a 2014 Mozambik vykazoval pasívnu obchodnú bilanciu, kde dovoz do krajiny prevyšoval jej vývoz. Najdôležitejšími importnými partnermi sú Južná Afrika (22.1%), Čína (12.4%), India (9.1%), USA (8%), Austrália (7.4%) a Portugalsko (5.4%).

V dovoze dominujú stroje a zariadenia, dopravné prostriedky, pohonné hmoty, chemikálie, kovové výrobky, potraviny a textil. Najvýznamnejšími vývoznými partnermi sú Belgicko (17.8%), Južná Afrika (17.4%), Taliansko (13.9%), Španielsko (10%), Čína (7.7%). Popri vývoze hliníka, k hlavným vývozným položkám patria krevety, kešu, bavlna, cukor, citrusové plody, drevo a elektrická energia. Najväčším zahraničným investorom v Mozambiku je JAR. Juhoafrickí
investori kontrolujú väčšinu cukrárskeho priemyslu, 3 zo 4 najvýznamnejších mozambických pivovarov, továrne na ľahké alkoholické nápoje, niektoré mlyny a pekárne, väčšinu turistického priemyslu v krajine a samozrejme svoje záujmy majú aj v ťažbe nerastných surovín.

EÚ je hlavným vývozným partnerom Mozambiku a druhým najdôležitejším dovozným partnerom po Južnej Afrike. Obchodné vzťahy medzi EÚ a Mozambikom boli posilnené podpisom dočasnej dohody o ekonomickom partnerstve (EPA) v júni 2009 spolu s Botswanou, Lesothom a Svazijskom. Dočasná dohoda o ekonomickom partnerstve umožnila bezcolný prístup mozambických výrobkov na trh EÚ, zatiaľ čo Mozambik znížil tarifné sadzby na 80,5% všetkých exportovaných tovarov do EÚ. V júli 2014 bola podpísaná hromadná dohoda o ekonomickom partnerstve (EPA) medzi EÚ a JAR, Botswanou, Namíbiou, Svazijskom, Lesothom a Mozambikom, ktorá by mala vstúpiť do platnosti koncom roka 2015. Mozambik je členom Svetovej obchodnej organizácie a tiež členom Juhoafrického rozvojového spoločenstva , čo nie je vždy výhodou pre krajinu, nakoľko musí čeliť konkurencii oveľa rozvinutejších krajín ako napr. JAR.

Zdroj : IMF, mzv.sk, bloomberg.com

https://www.imf.org/external/pubs/cat/longres.aspx?sk=43588.0

Share this: