Nový údel pre energetiku v Afrike

Categories Príležitosti / Tendre, SvetPosted on

Minulý rok v septembri predstavila Africká rozvojová banka (AfRB) svoju iniciatívu, ako riešiť obrovský energetický deficit v Afrike do roku 2025. “Nový údel pre energetiku v Afrike” sa zameriava na mobilizáciu podpory a finančné prostriedky pre iniciatívy v piatich kľúčových oblastiach. AfRB výrazne rozšíri svoju podporu do energetiky v Afrike, rozvojoví partneri by boli rovnako povinní zvýšiť svoje úsilie v danej oblasti, zatiaľ čo krajiny musia tiež rozšíriť svoj podiel na financovaní do odvetvia energetiky a zároveň preukázať väčšiu politickú vôľu na zabezpečenie úspechu iniciatívy. Rozvojoví partneri by mali byť tiež povinní spolupracovať a koordinovať svoje úsilie s cieľom riadiť kritické politické a regulačné reformy odvetvia energetiky a zlepšiť stimuly pre zrýchlenie investícií.

Dvaja z troch ľudí, ktorí žijú v Afrike nemajú elektrinu vo svojich domovoch. 600 miliónov ľudí v subsaharskej Afrike v súčasnej dobe nemá prístup k elektrickej energii – to je 70% populácie. 50% podnikov v subsaharskej Afrike považuje za hlavné obmedzenie ich podnikania nemožnosť prístupu k elektrickej energii. Odhaduje sa, že krajiny v subsaharskej Afrike prichádzajú o 1-2% svojho HDP ročne z dôvodu výpadkov elektriny.

V decembri 2015, na samite COP21 OSN rozhovorov o klíme v Paríži, oznámili predstavitelia afrických krajín „Africkú iniciatívu pre obnoviteľnú energiu“ (AREI), v snahe poskytnúť 300 GW energie z obnoviteľných zdrojov. Účastníci iniciatívy chcú do roku 2020 dodávať 10 GW energie, a potom zvýšiť potenciál do roku 2030 na 300 GW.

Zdroj: The African Development Bank Group (AfDB)

Share this: