Kuba otvára dvere svetu

Categories Export, Príležitosti / Tendre, SvetPosted on

Slovenská asociácia exportérov a importérov SAEI pripravila pre Vás pár odpovedí na otázky týkajúce sa investovania na Kube, ako aj informácie o zvláštnej ekonomickej rozvojovej zóne Mariel, ktorá zaberá územie o rozlohe 465,4 štvorcových kilometrov západne od Havany. Informácie ohľadom cien kúpy alebo nájmu pozemkov, energií a ďalších nákladov vieme zabezpečiť pre záujemcov na požiadanie.

Aké sú rozdiely vo zvláštnej ekonomickej rozvojovej zóne Mariel, v porovnaní so slobodnými zónami zriadenými na Kube v roku 1990?

Zvláštna ekonomická rozvojová zóna Mariel je zóna na kubánskom území, ktorá nie je ohraničená colným vymedzením. Je to zóna, kde sa aplikujú špeciálne režimy a pravidlá za účelom podpory udržateľného hospodárskeho rozvoja s prilákaním zahraničných investícií, technologických inovácií a koncentrácie priemyslu, s cieľom zvýšiť export, efektívne nahradiť import a vytvárať nové zdroje zamestnanosti, v neustálom spojení s domácou ekonomikou. Vzhľadom k tomu, že toto nie je voľná zóna pre spracovanie tovaru, nie sú tu žiadne kvóty vyžadujúce aby si výrobcovia so sídlom v zóne nastavili proporčné či záväzné limity predajov určené pre miestne trhy a pre export.

Akú má zóna infraštruktúru?

Moderný kontajnerový terminál je už využívaný so 702 metrami dokov s kapacitou a službami pre spracovanie Super-Post-Panamax operácií plavidiel s moderným vybavením, ktoré má vysoký stupeň automatizácie pre manipuláciu s kontajnermi, skladovanie, prepojenie a monitorovanie. Terminál je riadený singapurskou PSA, klasifikovanou ako jeden z hlavných operátorov prístavov na svete. K dispozícii je nová cestná sieť umožňujúca prepojenie medzi zónou a priechodom Havana-Pinar del Rio a Panamerickou diaľnicou. Výstavba je rýchlo prebiehajúca na železničných tratiach ako aj na opravách a rozšíreniach ostatných existujúcich železničných liniek, čo umožňuje zóne prepojenie s národnou železničnou sieťou s cieľom zaručiť prepravu tovaru do akéhokoľvek miesta na Kube, rovnako však aj pohyb pracovnej sily a kapitálu. Podmienkou je aj zabezpečenie stabilných dodávok pitnej vody pre všetky investičné projekty, ktoré sú vykonávané v zóne. Napájanie je zabezpečené prostredníctvom siete moderných rozvodní, s tromi vstupnými obvodmi, v prípade nepredvídateľných udalostí, ktoré môžu nastať v dôsledku meteorologických dôvodov alebo nepredvídateľných výpadkov. Zóna má komunikačný systém prepojený optickým káblom a záložnou rádiovou linkou. V budúcnosti predpokladáme inštaláciu komunikačného centra prepojeného optickým káblom na ochranu svojej siete.

Aké hlavné druhy spoločností budú koncentrované v zóne?

Podporiť vývoj technológií na hranici poznania patrí medzi hlavné ciele zóny. Nie však presne high-tech, ale skôr využívanie čistých technológií. To povedie Kubu k technologickým aktualizáciám, k udržateľnosti životného prostredia zóny, a následne k efektívnej prevádzke s pozitívnym dopadom na zvyšok krajiny. Účasťou na na vyššie uvedenom a taktiež s ohľadom na plánované pracovné miesta pre každú z oblastí, ktoré tvoria sektor “A”, kde už práce napredujú, je nastolenie priorít spoločností, aby intenzívne pracovali s čistými a vyspelými technológiami.

Aké budú vzťahy medzi spoločnosťami vo vnútri zóny a tými mimo nej?

Bezhraničné. Tak spoločnosti vo vnútri zóny ako aj tie mimo nej, sú stále na vnútroštátnom území, takže vzťahy medzi nimi budú typické medzi-podnikateľské s dohodami, ktoré budú usmerňovať vzájomnú spoluprácu.

Existujú nejaké obmedzenia alebo zákony, koľko Kubáncov a cudzincov môže pracovať v spoločných podnikoch v zóne?

Neexistujú žiadne predpisy stanovujúce podiel Kubáncov a cudzincov, ktorí môžu pracovať v spoločnom podniku, alebo v niektorom z typov zahraničných investícií. Rovnako ako všetky krajiny, Kuba podporuje prax pokrytím pozícií pre odborníkov, ako aj pre iné pracovné pozície vlastnými štátnymi príslušníkmi, kdekoľvek je to možné, s prihliadnutím na fakt, že na Kube je veľa vysoko kvalifikovaných pracovníkov. V manažérskych pozíciách alebo v tých, pre ktoré neexistuje žiadny kvalifikovaný kubánsky manažér môžu byť obsadené zahraničnými pracovníkmi. Je potrebné mať na pamäti, že jedným z cieľov vybudovania zóny je vytváranie pracovných miest.

Aké je percento, ktoré je potrebné zaplatiť, aby bol zachovaný rozvojový fond zóny?

Koncesionári a užívatelia prispejú k vytvoreniu rozvojového fondu na udržiavanie kancelárií a spoločných priestorov. Bude tam štvrťročná platba vo výške 0,5% z hrubých tržieb v každom trimestri, v obchodovateľnej mene podniku. Keď koncesionári a užívatelia nemajú v účtovnom roku žiadne príjmy, dajú do fondu ročný príspevok vo výške 600 kubánskych konvertibilných pesos.

Zdroj: http://www.zedmariel.com/pages/eng/Informacion_General.php

Share this: