Bulharská spoločnosť s ručením obmedzeným

Categories Podujatia a informácie pre exportérov a importérovPosted on

Bulharská spoločnosť s ručením obmedzeným môže byť založená do jedného týždňa, s minimálne jedným akcionárom a jedným riaditeľom, ktorí môžu mať akúkoľvek štátnu príslušnosť a miesto bydliska. Minimálne splatené základné imanie je iba 1 €.

Registrácia podnikania v Bulharsku umožňuje klientom minimalizovať dane. Korporačná daňová sadzba je rovná 10% z celkových ziskov a druhá najnižšia v EÚ. Zrážková daň z úrokových sadzieb je 5% v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru a 10% z ostatných krajín, ak nie je znížená zmluvami o zabránení dvojitého zdanenia. Bulharsko má dohody o vrátení DPH s 10 krajinami mimo EÚ. Daňové straty môžu byť odpisované až 5 rokov. Licencované investičné realitné trusty (REITs) sú plne oslobodené od dane. Spoločností so sídlom v obciach s vyššou mierou nezamestnanosti môžu získať až 100% zníženie dane. Pre kvalifikované výrobné projekty je možné získať až 5 ročné daňové prázdniny.

Podľa Eurostatu sú náklady na pracovnú silu v Bulharsku druhými najnižšími v Európe. Priemerný mesačný plat kvalifikovanej pracovnej sily je okolo € 700 a nekvalifikovanej pracovnej sily 400 €. Minimálna mzda je len 220 €. Takmer každý mladý človek v Bulharsku hovorí anglicky.

Odhaduje sa, že náklady na elektrinu sú v Bulharsku o 30% nižšie ako štandardné sadzby v EÚ. Štandardná cena kWh pre podniky je len 0.165 €.

Bulharsko je skvelým miestom pre firmy, ktoré predávajú produkty a služby pre automobilový priemysel. Veľké podniky z EÚ, ako Witte, Montupet a iní dodávatelia auto-dielov premiestnili svoje továrne do Bulharska. Jediný čínsky výrobca automobilov v Európskej únii – Great Wall Motors si vybral Bulharsko pre svoje továrne.

Zdroj: innovires.eu

Share this: