Upozornenie na nekalé praktiky tzv. čínskych firiem

Categories Export, Import, Príležitosti / TendrePosted on

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Berne, informuje podnikateľskú verejnosť o upozornení na potrebu zvýšenej opatrnosti pri prijatí neočakávaných objednávok z Číny, ktoré pre švajčiarskych podnikateľov vydala Swiss Global Entrerpise (SGE – štátna organizácia podporujúca švajčiarskych exportérov).

Podľa informácie SGE sa na švajčiarskych podnikateľov obracajú neznámi čínski podnikatelia s objednávkami na odber veľkého množstva tovaru, pričom ponúkajú vyplatenie zálohy vo výške 30 – 40 % z hodnoty objednávky a platbu zvyšku sumy vo forme akreditívu. Švajčiarsky podnikateľ’ je zároveň vyzvaný, aby pricestoval do Číny na podpis predmetného kontraktu, kde na mieste skutočne k podpisu kontraktu dôjde. Následne po podpise kontraktu je európsky partner požiadaný o zaplatenie drahého pohostenia, resp. poskytnutia daru ako “potvrdenia” uzavretej dohody. Hneď po splnení takejto požiadavky preruší čínska spoločnosť kontakty.

SGE upozorňuje, že ide o falošné firmy, ktoré sa vo väčšine prípadov nedajú vypátrať. SGE odporúča švajčiarskym firmám, aby v prípade podobných požiadaviek navrhli čínskej strane pricestovať do Európy s tým, že tieto náklady budú odpočítané z prvej platby. Uvedeným krokom sa najľahšie predbežne zistí serióznosť čínskeho záujemcu o tovar.

Zdroj: http://www.mzv.sk/web/bern/detail/-/asset_publisher/bZtjMy3iNwbo/content/upozornenie-na-nekale-praktiky-tzv-cinskych-firiem/10182?p_p_auth=8Wc8Bys1&_101_INSTANCE_bZtjMy3iNwbo_redirect=%2Fweb%2Fbern%2Fobchod_a_investicie

Share this: