Možnosť financovania exportu

Categories Európa, Export, Informácie zo SAEI, SvetPosted on

ÚVER NA PODPORU EXPORTU. EXIMBANKA SR poskytuje účelovo viazané finančné prostriedky na realizáciou vývozného kontraktu oproti dodávateľským faktúram a kalkuláciám exportéra. Exportér sa nemusí zaťažovať finančnými otázkami realizácie svojho vývozného kontraktu. Krátkodobý úver so splatnosťou do 2 rokov za účelom financovania materiálových a ostatných nákladov súvisiacich s realizáciou vývozného kontraktu  s možnosťou preplatenia už uhradených dodávateľských faktúr.

VÝHODY PRE EXPORTÉRA

  • Realizácia plánovaného aj neplánovaného vývozného kontraktu v situácii, kedy úverové rámce v komerčných bankách na realizáciu nepostačujú.
  • Výška úveru a podmienky zabezpečenia v nadväznosti na vývozný kontrakt a poistenie.
  • Úhrady nákladov súvisiacich s realizáciou priamo dodávateľom = vyššia kredibilita exportéra pre jeho dodávateľov.

Uver_na_podporu_vyzozu_do_2_rokov

Zdroj: eximbanka.sk

Share this: