Vietnam – nové pravidlá pre zriaďovanie zahraničných obchodných reprezentantov a pobočiek

Categories Export, Obchodné misie, SvetPosted on

Zahraničná obchodníci môžu zriadiť obchodných reprezentantov a pobočky vo Vietname v súlade s medzinárodnými záväzkami tejto krajiny. Nariadenie vietnamskej vlády č 07/2016 / ND-CP z 25. januára upresňuje Obchodného zákon, čo sa týka obchodných reprezentantov a pobočiek zahraničných subjektov. Zahraničný obchodník nebude môcť zriadiť viac, ako jednu reprezentačnú kanceláriu alebo pobočku nesúcu rovnaký názov v nejakej provincii alebo centrálnom meste.

Ak chcete získať licenciu na zriadenie pobočky alebo reprezentačnej kancelárie v krajine, musíte splniť niekoľko podmienok.

Po prvé, musí byť obchodník zriadený, alebo jeho fungovanie registrované podľa práva krajiny alebo územia, ktoré je súčasťou zmluvy, alebo byť uznaným právom takejto krajiny alebo územia, kde Vietnam je zmluvnou stranou.

Po druhé, obchodník musí byť v prevádzke po dobu najmenej jedného roka, ak si chce zriadiť reprezentačnú kanceláriu, alebo päť rokov, ak žiada o povolenie na zriadenie pobočky. Termín sa počíta odo dňa vzniku alebo registrácie prevádzky.

Po tretie, zostávajúca doba prevádzky obchodníka, počítaná odo dňa predloženia dokumentácie k žiadosti, musí byť aspoň jeden rok v prípade, že je taká lehota stanovená v osvedčení o evidencii podnikania alebo ekvivalentnom doklade obchodníka.

Po štvrté, operácie budúcej reprezentačnej kancelárie alebo pobočky, musia byť v súlade so záväzkami Vietnamu v zmluvách, ktorých je krajina členom, rovnako ako aj s oblasťami podnikania obchodníka.

A na záver, v prípade, že obchodník pochádza z inej krajiny alebo iného územia, než štátov, s ktorými Vietnam je zmluvnou stranou, alebo v prípade že, operácie budúcej reprezentačnej kancelárie alebo pobočky nie sú v súlade s medzinárodnými záväzkami Vietnamu, obchodník si vyžiada súhlas od príslušného ministerstva.

Nové nariadenie vstúpi do platnosti 10. marca a nahradí vyhlášku č. 72/2006 / ND-CP z 25. júla 2006.

Zdroj: VietNamNet Bridge

Share this: