Čína mení pravidlá týkajúce sa on-line predaja tovaru zo zahraničia

Categories Export, Import, SvetPosted on

Od 8. apríla Čína  mení daňové pravidlá týkajúce sa on-line predaja maloobchodného tovaru zo zahraničia na rovnaké podmienky pre elektronické komerčné platformy, ako aj pre tradičných maloobchodníkov a dovozcov.

Maloobchodný tovar zakúpený on-line v zahraničí už nebude klasifikovaný ako “balík” s nižšou sadzbou dane v porovnaní s tradičným dovozom tovaru. Namiesto toho budú on-line nákupy zo zahraničia účtované rovnakým spôsobom ako všetok ostatný dovážaný tovar.

Čína vyberá balíkovú daň z dovážaného tovaru v hodnote nižšej ako 1000 Juanov (150 US dolárov), ktorá je väčšinou 10 percent, pričom dane nižšie ako 50 Juanov sú oslobodené od platenia. Pretože dopyt po zahraničnom tovare rastie, on-line kupujúci často využívali balíkovú daň, aby sa vyhli vyšším poplatkom.

Nová politika umožňuje maximálne iba 2000 Juanov za jedinú cezhraničnú transakciu a maximálne 20.000 Juanov na osobu a rok. Na tovar presahujúci tieto limity bude vyberaná plná daň tak, ako pre všeobecný obchod.

Nová politika urýchli colné odbavenie, takže spotrebitelia získajú objednávky zo zahraničia do dvoch týždňov, namiesto súčasných dvoch mesiacov.

Cezhraničné on-line nákupy sú v Číne na vzostupe. Krajina plánuje zriadiť viac cezhraničných pilotných zón pre on-line obchody na prilákanie podnikov, vytváranie pracovných miest a vytváranie nových obchodných modelov, ktoré podporia zahraničný obchod a stimulujú ekonomiku.

Expanzia pilotných zón prišla v čase, keď krajina čelí spomaleniu zahraničného obchodu. Celková hodnota export a import pre rok 2015 poklesla o 7 percent medziročne a klesla prvýkrát po šiestich rokoch.

Ministerstvo obchodu Číny predpovedá, že objem cezhraničného on-line obchodu v roku 2016 dosiahne 6,5 biliónov Juanov a čoskoro bude predstavovať 20 percent objemu čínskeho zahraničného obchodu.
Zdroj: Xinhua

Share this: