Výhody exportu a nový nástroj pre exportérov

Categories Export, Podujatia a informácie pre exportérov a importérovPosted on

Viac ako 99.92% svetových spotrebiteľov žije mimo Slovenska – do roku 2030 sa počet ľudí zaraďovaných do strednej triedy strojnásobí na 1,2 miliardy. Export je skvelý spôsob, ako dosiahnuť globálne trhy a ich spotrebiteľov. Export vám môže pomôcť:

  • Zlepšiť ekonomické výsledky.
  • Skvalitniť obchodný cyklus.
  • Plne využiť výrobné kapacity.
  • Posilniť svoj domáci trh.
  • Zvýšiť konkurencieschopnosť naprieč všetkými trhmi.

Vstupom na nové trhy, budete mať možnosť naučiť sa viac úspešne konkurovať a zároveň budete generovať väčší obrat. Začatie exportu môže byť náročné, ale poskytuje firmám nové príležitosti pre rast.

Príprava pre export. Ak chcete vyvážať, mali by ste zvážiť a zhodnotiť niektoré kľúčové oblasti. Napríklad, aké sú tie správne odbytiská pre vaše výrobky. Pre podnikateľov je sprístupnený materiál s názvom „Vyhodnotenie perspektívnych exportných komodít v jednotlivých teritóriách sveta“. Je možné prezrieť si tento materiál  tu … .  Tento nový informačný nástroj hľadania exportných príležitostí pre slovenských exportérov odprezentoval 17. februára 2016 podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák na zasadnutí Rady vlády SR na podporu exportu a investícií.

Prieskum trhu. Nie všetky zahraničné trhy sú rovnaké a vy by ste mali starostlivo preštudovať každú krajinu, ktorej trh vás konkrétne zaujíma. Dôkladný prieskum trhu a pochopenie demografických, ekonomických a priemyselných faktorov vám pomôže zúžiť vaše nasmerovanie na najsľubnejšie trhy.

Legislatíva. Kľúčom k úspechu je tiež štúdium legislatívy a predpisov danej krajiny týkajúcich sa importu vašich výrobkov. To vám pomôže vybrať si priateľské trhy. Napríklad obchodné dohody môžu významne znížiť bariéry pre vstup na trh a odstrániť clá na vaše produkty.

Marketing. Vstup na nový trh so svojimi produktmi a rozvíjanie povedomia u vašich potenciálnych zahraničných odberateľov vyžaduje investície, zdroje a energiu. SAEI môže pomôcť propagovať vaše produkty a dohodnúť stretnutia so záujemcami o obchodnú spoluprácu a  kupujúcimi.

Share this: