2138 malých a stredných firiem žiada fondy priamo z EÚ

Categories EurópaPosted on

Podľa informácie z  Výkonnej agentúry pre malé a stredné podniky (EASME) bolo prihlásených 2005 návrhov so žiadosťou o financovanie v rámci 1. fázy HORIZONT 2020, nástroja pre malé a stredné podniky (SME Instrument Phase 1), do dátumu druhej uzávierky v roku 2016. Celkom podalo návrhy 2138 malých a stredných podnikov. Drvivá väčšina návrhov (95%) však bola predložená jediným podnikom. Výkonná agentúra pre malé a stredné podniky bola zriadená Európskou komisiou pre správu niekoľkých programov na podporu malých a stredných podnikov, v jej zastúpení.

Najväčší počet návrhov bol v téme informačných technológií (ICT), kde bolo podaných 467 návrhov, nasledovali ICT riešenia pre zdravie (231), nízkouhlíkové energetické systémy (200) a opatrenia v oblasti klímy a životného prostredia (179).

Najviac návrhov predložili talianske MSP (401), nasledované Španielskom (372) a Veľkou Britániou (206). Tieto údaje sú založené na štátnej príslušnosti koordinátora projektu, vzhľadom na to, že jeden projekt môže zahŕňať účastníkov z viacerých krajín.

Ďalším medzným dátumom pre podávanie návrhov pre fázu 1 je 07. september 2016.

Celkové podané návrhy podľa jednotlivých oblastí:
ICT …………………………………………………   467
Nanotechnológie ……………………………..   163
Biotechnológia ………………………………..     58
Vesmír ……………………………………………     41
Zdravie a biotechnológie …………………..     71
ICT pre zdravie ………………………………..   231
Udržateľné potraviny ……………………….   156
Modrý rast ………………………………………     28
Nízkouhlíková energetika …………………   200
Transport ……………………………………….    158
Klíma a životné prostredie ……………….    179
Nové obchodné modely ……………………    168
Bezpečnosť …………………………………….      85

Celkový počet ……………………….  2005

Počet podaných návrhov podľa jednotlivých krajín je v tabuľke nižšie, zo Slovenská bolo podaných 9 návrhov. Viac informácií k nástroju pre malé a stredné podniky Horizont 2020 tu…

fixed_phase1_0305_submissions_countries

Zdroj:

https://ec.europa.eu/easme/en/news/2138-smes-seek-funding-under-sme-instrument-phase-1-may-2016

Share this: