Až 350 miliónov spoločnosti vo svete by sa mohlo stať exportérmi po prvýkrát

Categories Export, Podujatia a informácie pre exportérov a importérov, SvetPosted on

Tovar v hodnote takmer 40 biliónov amerických dolárov sa presúva každý rok po exportných a importných trasách po celom svete. Napriek vnímaniu pretrvávajúcej hospodárskej malátnosti na začiatku roka 2016, je možné vidieť svetlo na konci tunela. Prechod na digitálne technológie posilní globálnu exportnú ekonomiku.

Priekopnícka štúdia z Dubai Multi Commodities Centre (DMCC) odhaľuje digitálnu revolúciu vo svetovom obchode. Podľa DMCC “Priemyselného indexu digitalizácie” je 42% globálneho obchodu digitalizovaná.

 Až  350 miliónov podnikov by sa mohlo stať exportérmi, keby prijali “end-to-end” digitálne stratégie pre zahraničný obchod. Správa poskytuje prehľad z dvanásť mesačného výskumu o tom, ako sa “budúcnosť obchodu” bude vyvíjať v najbližších desiatich rokoch a vychádza z poznatkov zdieľaných 150 odborníkmi na piatich kontinentoch.

Najvýraznejším záverom správy bolo konštatovanie o rozsahu a dôsledkoch digitalizácie na globálny obchod. Výskum DMCC naznačuje, že plná digitalizácia obchodu by mohla viesť k šesťnásobnému zvýšeniu počtu spoločnosti, ktoré vyvážajú tovary. To by mohlo znamenať, že medzi 100 miliónov až 350 miliónov podnikov vo svete by sa zapojilo do globálneho obchodu po prvýkrát.

Podniky v ekonomikách s vysokými príjmami v Severnej Amerike a Európe budú mať v tomto smere vedúcu úlohu. Rozvojové krajiny rýchlo doženú tento trend s rozvojom mobilných technológií, ktoré sa stávajú hlavným spôsobom prístupu k internetu.

V súčasnej dobe má takmer 90% populácie v Severnej Amerike a 70% európskej populácie prístup k internetu, ale len pätina populácie v južnej Ázii.

V správe sa uvádza, že existujú veľké rozdiely v úrovni digitalizácie po celom svete. Existujú tiež obrovské rozdiely v internetovom obchodovaní, len 1% z on-line maloobchodného predaja sa uskutočňuje v južnej Ázii, zatiaľ čo v Severnej Amerike, Európe a východnej Ázii je podiel tržieb internetového obchodu zo všetkého predaja viac ako 8 krát vyšší. Existuje vysoká korelácia medzi podielom podnikov v regióne, ktoré exportujú a tempom digitalizácie.

Zatiaľ čo viac ako 90% podnikov naprieč všetkými odvetviami má zavedenú digitálnu infraštruktúru, napriek tomu už menej dobre využívajú túto infraštruktúru pre komunikáciu s dodávateľmi a zákazníkmi.

Medzi odvetvia, kde je digitalizácia najpokročilejšia patria: sektor komunikačných služieb a informačných technológií, vedecké a technické sektory.

Sektor ubytovacích a stravovacích služieb vedie v digitálnom prepojení so spotrebiteľmi, pravdepodobne v dôsledku technológií pre on-line rezervácie a objednávky.

Medzitým odvetvia, ako stavebníctvo a spracovateľský priemysle majú pred sebou ešte nejakú cestu, než ich bude možné skutočne nazvať digitálnymi.

Zdroj: futureoftrade.ae/

Share this: