On-line export môže pomôcť malým a stredným firmám a značkám predávať ich produkty v zahraničí

Categories Export, Odporúčané články, SvetPosted on

internet shopPravdepodobne riadite malú alebo strednú firmu, máte vlastnú webovú stránku a ponúkate svoje produkty on-line. Dokonca môžete prijímať objednávky a platby on-line a dodávať váš produkt svojim zákazníkom. Možno ste počuli o možnostiach predávať svoj produkt priamo zákazníkom v iných krajinách a chceli by ste vedieť, čo máte robiť. Tento text vám poskytne základné informácie o možnostiach On-line exportu. Získanie nových zákazníkov, partnerov, predajcov a dodávateľov pre vašu firmu nebolo nikdy ľahšie. Nezáleží na tom, kde sídli vaša firma, teraz môžete osloviť zákazníkov kdekoľvek a kedykoľvek.

Tradičný export je prax posielania, prepravy tovaru alebo služby do zahraničia pre ďalšie obchodovanie alebo predaj. On-line export je prax prijímania a spracovania objednávok on-line od zákazníkov, ktorí sa nachádzajú v zahraničí. Pri tradičnom exporte je potrebné vybudovať sieť predajcov, komerčných agentov alebo reprezentantov, distribútorov, prípadne vlastné zastúpenie, alebo partnerstvo. On-line export pomáha malým a stredným firmám predávať “Dvadsaťštyri hodín denne” do celého sveta. Priekopnícka štúdia od Dubai Multi Commodities Centre (DMCC) odhaľuje digitálnu revolúciu vo svetovom obchode. Podľa DMCC, až  350 miliónov podnikov vo svete by sa mohlo stať exportérmi po prvý krát, keby prijali “end-to-end” digitálne stratégie pre zahraničný obchod.

b2bworldOn-line export, e-Export alebo e-Exporting je v súčasnej dobe považovaný za efektívny spôsob rozširovania predaja v zahraničí pre malé a stredné firmy. Nové technológie rozšírili možnosti tradičných prístupov predaja produktov do iných krajín. Internet ponúka niekoľko výhod oproti tradičným exportným prístupom. Nielen, že môžete osloviť veľké množstvo potenciálnych zákazníkov z celého sveta, ale zároveň nie je nutné vytvárať fyzickú prítomnosť vašej firmy v iných krajinách. On-line export ponúka možnosti pre maloobchodný predaj jednotlivým zákazníkom, ako aj pre obchodovanie medzi firmami (B2B). Maloobchodný predaj a B2B predaj však môžu používať iné komerčné platformy a marketingové nástroje, aj keď cieľ je ten istý – predaj a získanie zákazníka v zahraničí. Jedno vieme iste. Ak nepreberiete zodpovednosť za svoj export, tak to urobí vaša konkurencia.


Výhody On-line Exportu

 • Využitie internetových marketingových a predajných kanálov.
 • Oslovenie nových trhov, možnosť získania nových zákazníkov a partnerov v zahraničí s nižšími marketingovými nákladmi.
 • Zvýšenie predaja a zvýšenie ziskovosti.
 • Nižšia závislosť na domácich a tradičných trhoch v dôsledku diverzifikácie trhu.
 • Nové príležitosti pre rast.
 • Úspory z rozsahu (budete vyrábať viac s menšími nákladmi na každú jednotku).
 • Využitie nadbytočných produkčných kapacít (prostredníctvom zvýšenia predaja).
 • Zefektívnenie predaja existujúcich produktov.
 • Znížená citlivosť na sezónne výkyvy trhu pre váš produkt.
 • Zvýšená domáca prestíž.
 • Zvýšenie povedomia o vašej značke.

S využitím internetových sietí, svetových databáz firiem a komerčných platforiem dokážete predstaviť vašu firmu a produkty klientom kdekoľvek v zahraničí s minimálnymi nákladmi.

Expandujte do sveta s pomocou on-line exportu. Ako na to?

 • Zhodnoťte váš potenciál pre online export.
 • Preskúmajte právne podmienky pre export.
 • Pripravte vašu webovú stránku a produkty pre export.
 • Spropagujte vaše produkty a webovú stránku.
 • Pripravte sa na prijímanie objednávok zo zahraničia.
 • Pripravte po-predajné služby.

Pomáhame firmám s rastom, online exportom a umiestnením ich ponúk na medzinárodných trhoch a online komerčných platformách. Pracujeme s viac ako 850 komerčnými obchodnými platformami a globálnymi firemnými databázami.

Email: saei@saei.sk

Share this: