Ochranné známky v Európskej únii

Categories Európa, Podujatia a informácie pre exportérov a importérovPosted on

Ak obchodujete vo viac ako jednej krajine Európskej únie, ochranná známka EÚ vám poskytuje ochranu v 28 členských štátoch v jednom zápise. Ochranné známky EÚ sa zapisujú na Úrade pre duševné vlastníctvo Európskej únie (EUIPO). Buď všetko alebo nič – buď ho získate pre všetky členské štáty alebo ho nezískate vôbec. On-line prihláška stojí 850 EUR a podáva sa len v jednom jazyku. Prihlášku po prijatí skontrolujeme a spracujeme. Po zapísaní môžete svoju ochrannú známku neobmedzene obnovovať každých desať rokov. Ak obchodujete len v jednej krajine Európskej únie, môžete zapísať ochrannú známku na vnútroštátnom úrade a získať ochranu pre svoju značku a celú jej hodnotu tam, kde to potrebujete.

Výhody zápisu ochrannej známky

Chráni hodnotu vašej značky

Vytvára majetok

Chráni proti konkurenčným známkam

Definuje vaše práva

Predchádza falšovaniu a podvodom

Výhody zápisu ochrannej známky Európskej únie

Jeden zápis ochrannej známky do registra, podaný elektronicky v jednom jazyku, je platný vo všetkých členských štátoch EÚ.

Ochranná známka EÚ poskytuje svojmu majiteľovi výlučné právo vo všetkých súčasných a budúcich členských štátoch EÚ za rozumnú cenu.

Ochrannú známku môžete uplatniť na trhu s takmer 500 miliónmi zákazníkmi.

 

Zdroj: https://euipo.europa.eu/ohimportal/sk/trade-marks-in-the-european-union

Share this: