Export do Saudskej Arábie

Categories Export, Podujatia a informácie pre exportérov a importérov, Svet, TrhyPosted on

Kráľovstvo Saudskej Arábie je najväčšou ekonomikou v arabskom svete a predstavuje 25% hrubého domáceho produktu (HDP) arabských krajín. Krajina má ekonomiku založenú na ropnom priemysle, so silnou vládnou kontrolou nad hlavnými ekonomickými aktivitami. Na sektor ropy pripadá zhruba 80% rozpočtových príjmov, 45% HDP a 90% príjmov z vývozu. Medzi dôvody záujmu o export do Saudskej Arábie patria rastúca diverzifikácia ekonomiky a  masívne vládne investície v oblasti dopravy, infraštruktúry, zdravotníctva, školstva a energetiky. Výhody, ktoré trh poskytuje sú hlavne, blízkosť iných trhov v Perzskom zálive, krajina je kľúčovým členom Rady pre spoluprácu v Perzskom zálive (GCC) a najväčšia ekonomika s najväčším počtom obyvateľstva v oblasti Perzského zálivu.

Saudská Arábia má za sebou obdobie relatívne vysokého rastu a hospodárskeho pokroku v posledných niekoľkých rokoch. Ekonomický rast sa očakáva  najmenej 3% ročne.  50% Saúdov má vek pod 25 rokov. Súčasný počet obyvateľov je viac ako 28 miliónov a očakáva sa, že sa zvýši na 29 miliónov v roku 2020. Mladému obyvateľstvu všeobecne chýba vzdelanie a technické zručností pre potreby súkromného sektora. Budú potrebné masívne investície, aby sa uspokojili potreby tejto rastúcej populácie. Kráľovstvo podstatne zvýšilo výdavky na odbornú prípravu a vzdelávanie vedené zamestnávateľmi. Vláda sa rozhodla podporovať tiež zahraničné spoločnosti v investovaní do odbornej a technickej prípravy na podporu Saudizácie. O tomto záujme svedčia aj pridelené prostriedky z vládneho rozpočtu za fiškálny rok 2015: 25% bolo do vzdelávania a odbornej prípravy, 19% pre zdravie a sociálny rozvoj a 7,3% do infraštruktúry.

Podnikanie v Saudskej Arábií ma aj svoje výzvy. Je potrebné požiadať o licencie na podnikanie  prostredníctvom príslušných ministerstiev. Fyzická prítomnosť firmy v Saudskej Arábii je veľmi dôležitá, najmä pri štarte podnikania. Je potrebné si nájsť vhodného sponzora pre prvý vstup na trh, alebo vhodného partnera pre spoločný podnik. Pre získanie licencií a založenie právnickej osoby je potrebný určitý čas. Podniky musia zamestnávať určité kvóty Saudov. Saudizácia (Nitaqat) je politikou vlády s cieľom vytvárať lepšie podmienky pre zamestnanosť vlastných občanov a zmenšenie importovania zahraničnej pracovnej sily. Musíte venovať veľkú starostlivosť pri stanovení platobných podmienok so súkromnými a štátnymi subjektmi v Saudskej Arábii, aby ste si zabezpečili, že dostanete včas zaplatené. Saudská Arábia je zaradená v polovici tabuľky v rebríčku Svetovej banky pre vymáhanie zmluvných záväzkov. Vláda pokračuje v stratégii hospodárskej diverzifikácie a reformy so zameraním na rast súkromného sektora a zníženie závislosti na rope a zemnom plyne, so zameraním sa na otváranie pre zahraničné investície a zvýšenie pracovných príležitostí pre svojich občanov. Saudská Arábia má dohody o voľnom obchode s Európskym združením voľného obchodu (EZVO).

Islamské právo (Šaría) je právo krajiny vo všetkých prípadoch. Iné zákony sú presadzované len ak neporušujú pravidlá Šaríe. Na rozdiel od jurisdikcií všeobecného práva, právne rozsudky nie sú publikované, takže neexistujú žiadne záväzné precedensy. Je dôležité pre ľudí podnikajúcich alebo žijúcich v Saudskej Arábii pochopiť zákony a riadiť sa nimi.

Ak vaša firma nemá fyzickú prítomnosť v Saudskej Arábii, je nutné ustanoviť miestneho obchodného agenta pre vykonávanie obchodnej činnosti v krajine. Ak chcete byť priamo zapojený do nákupu a predaja tovaru, musíte mať fyzickú prítomnosť vašej firmy v krajine. Podľa Saudského investičného zákona, zriadenie fyzickej prítomnosti vyžaduje spoločný podnik so saudským partnerom. Mali by ste si dôkladne zhodnotiť a vybrať svojho obchodného partnera a zabezpečiť si miestneho právneho poradcu, prípadne konzultovať vaše zámery s obchodným zastupiteľstvom.

Víza do krajiny sú nevyhnutné pre všetkých cudzincov, s výnimkou štátnych občanov krajín Rady pre spoluprácu v Perzskom zálive. Víza musia byť udelené vopred. Návštevníci by mali mať cestovný pas s minimálne 6 mesiacov platnosti aj po dátume, keď mienia opustiť Saudskú Arábiu. Žiadosť o víza musí byť najprv oznámená ministerstvu zahraničných vecí v Rijáde. Odporúča sa používať vízového agenta.

Zdroj: Svetová banka, doingbusiness.org, export2saudi.com, gov.uk, mzv.sr

 

 

 

Share this: