Centrum EÚ pre malé a stredné podniky poskytuje pomoc pri vašom podnikaní v Číne

Categories Európa, Export, Informácie zo SAEI, Odporúčané články, SvetPosted on

Slovenská asociácia exportérov a importérov SAEI nadviazala spoluprácu s Centrom EÚ pre malé a stredné podniky (The EU SME Centre), aby vám prinášala informácie pre podnikanie v Číne.

Centrum EÚ pre malé a stredné podniky (The EU SME Centre) je iniciatívou Európskej únie, ktorá poskytuje ucelený rad praktických podporných služieb pre európske malé a stredné podniky (MSP) pre ich podnikanie v Číne.  http://www.eusmecentre.org.cn/

Tím odborníkov poskytuje rady a podporu v štyroch oblastiach – pre rozvoj podnikania, práva, noriem a zhody a ľudských zdrojov. Centrum spolupracuje s externými odborníkmi na celom svete a prenáša cenné poznatky a skúsenosti do praktických obchodných nástrojov a služieb, ktoré sú ľahko prístupné on-line. Ponúka služby prostredníctvom:

–  Centrum vedomostí – obsahuje viac ako 100 komplexných trhových správ, pokynov a prípadových štúdií, ktoré sú k dispozícii na stiahnutie z webových stránok Centra.

–   Poradňa – šetrí váš čas, peniaze a poskytuje istotu, že máte správne informácie pre podporu svojich obchodných rozhodnutí.

–  Tréningové stredisko – ponúka programy odbornej prípravy aj tvárou v tvár a on-line  na získanie vedomostí a zručností pre MSP a ich vstup na čínsky trh.

–  Platforma advokácie pre SME – poskytuje koherentný, konzistentný a konsolidovaný hlas pre európske malé a stredné podniky.

–  Rokovacie miestnosti a konferenčné miestnosti – k dispozícii je pripravený pracovný priestor pre vás v centre Pekingu.

Ak chcete získať plný prístup k službám strediska, jednoducho sa stačí zaregistrovať a vytvoriť účet.

http://www.eusmecentre.org.cn/user/register

Vývoj

Malé a stredné podniky predstavujú 99,7% všetkých podnikov v EÚ a sú uznávané ako kľúčový zdroj rastu, podnikania, inovácií, konkurencieschopnosti a zamestnanosti. V rovnakej dobe, malé a stredné podniky sú zvyčajne menej finančne vybavené, než väčšie firmy, aby mohli riešiť zložitosť a riziko vstupu na svetové trhy.

Európska únia vyčlenila päť miliónov EUR na zriadenie Centra EÚ pre malé a stredné podniky v Číne, v nadväznosti na štúdiu uskutočniteľnosti, ktorá bola vykonávaná a potvrdzuje, že EÚ malé a stredné podniky by mali prospech z praktických, priamych riešení podpory podnikania, ktoré im umožnia rozvíjať svoj medzinárodný obchod na čínskom trhu. Aj keď primárne cieľovou skupinou centra EÚ pre MSP sú európske spoločnosti, koncept je tiež v súlade s celkovým dialógom MSP EÚ-Čína. Zriadenie Centra podporuje obchodné a investičné vzťahy Európskej únie a Číny.

Centrum EÚ pre MSP pomáha uľahčiť prístup na trh pre európske malé a stredné podniky. Konkrétne to je Stredisko pomoci malým a stredným podnikom, s cieľom vytvoriť, rozvíjať a udržiavať obchodné aktivity na čínskom trhu – vďaka vývozu a investíciám – najmä v rozhodujúcich ranných fázach ich stratégie prieniku na trh.

Implementační partneri

Centrum Európskej únie pre MSP je zriadené šiestimi implementačnými partnermi, ktorí prostredníctvom svojich znalostí a skúseností na čínskom trhu riadia strategický rozvoj a správu strediska.

Prostredníctvom svojich členských sietí a porozumeniu miestneho trhu, implementační partneri prenášajú doplnkové služby strediska na väčší počet európskych malých a stredných podnikov po celej Európe a Číne.

Šiestimi partnermi sú:

Čínsko – Britská obchodná rada

Obchodná komora Beneluxu

Čínsko – Talianska obchodná komora

Francúzska obchodná komora v Číne

EUROCHAMBRES

Obchodná komora Európskej únie v Číne

Share this: