Analýza nedávneho nárastu dovozu vína do Číny

Categories Export, Príležitosti / Tendre, Svet, TrhyPosted on

Príležitosť pre export vína aj pre slovenské firmy. Slovenská asociácia exportérov a importérov SAEI nadviazala spoluprácu s Centrom EÚ pre malé a stredné podniky, aby vám prinášala informácie pre podnikanie v Číne. Centrum EÚ pre malé a stredné podniky (The EU SME Centre) je iniciatívou Európskej únie, ktorá poskytuje ucelený rad podporných služieb pre európske malé a stredné podniky (MSP), aby ich pripravila na podnikanie v Číne.

Dňa 18. apríla 2016 OIV – Medzinárodná organizácia pre vinič a víno – publikovala svoju správu „Globálny stav podmienok: vývoj a trendy“. O tento sektor je veľký záujem medzi európskymi malými a strednými podnikmi. Čína sa v správe spomína často. Centrum EÚ MSP hodnotilo a analyzovalo dáta, aby vám poskytlo informácie o niektorých z hlavných trendov na trhu.

Čínsky dovoz sa zvýšil o 44,1% v minulých rokoch (2014 a 2015), čo je 5,5 milióna hektolitrov alebo 553601982 litrov aby sme boli presný. V peňažnej hodnote však nárast bol o 33,8%. Na rozdiel od toho môžeme vidieť, že šumivé vína nemali dobrý rok, pretože dovoz poklesol o 9,7%. Nie všetko víno príde do Číny vo fľašiach, štvrtina dovážaného vína je vo forme veľko-objemovej prepravy. Tento spôsob mal ohromujúci nárast, až o 78% z Čile, dominantného dodávateľa vína do prístavu Čhing-tao .

Čo sa týka prístavov Šanghaj a Šen-čen, tie vyčnievajú z radu s hodnotou 55% importovaného vína. Čhing-tao  získal 20% v objeme dovozu vína a tvorí len 6% hodnoty dovozu.

Chcete vedieť, aká bola priemerná cena fľaše vína dovážaného do Číny v roku 2015? Je to 3,2  EUR za fľašu – táto fľaša sa typicky bude predávať na pultoch s cenovkou asi 120 CNY (alebo 17 EUR), čo je viac ako dvojnásobok ceny rovnakej fľaše predanej v krajine pôvodu. Pre porovnanie, víno dovážané veľkokapacitnou prepravou má priemernú cenovku o niečo viac ako 0,6 EUR za liter.

Európska únia si počínala veľmi dobre v roku 2015. Krajiny na starom kontinente videli dvojčíselný rast, okrem nemeckých vín, čo je prekvapujúce, vzhľadom ku kvalite nemeckých vín, ako je Rizling. Medzi importom vína z  Nového sveta sú rozdiely. Kým Austrália si počína dobre, export vína z Nového Zélandu do Číny poklesol v roku 2015 o 8,6%. Strata je ale stále lepšia ako výsledok Spojených štátov,  jeho vinári poslali do Číny takmer o 23% menej vína (v hodnote) ako v roku 2014. Existuje aj množstvo východoeurópskych krajín, ktoré začali predávať vína do Číny, napríklad Gruzínsko, Čierna Hora a Macedónsko.

A čo sa týka začiatku roka 2016? Podnikanie s dovozom vína v Číne pokračuje. Samozrejme sú tam víťazi aj porazení, ale dáta z prvých dvoch mesiacov nám umožňuje predvídať vynikajúci rok, budeme s vami zdieľať naše komentáre v budúcom bulletine, ale zdá sa, že dni znepokojenia nad prebytkom zásob a ťaženie proti korupcii sú dávno preč a dovoz vína do  Číny je späť.

Napísal Rafael Jimenez a Domenico Di Liello z Centra EÚ MSP

( http://www.eusmecentre.org.cn )

Pre ďalšie čítanie:
EU SME Centre Report: Food and Beverage Market in China

Zdroj dát je Čínsky colný úrad, analyzované Centrom EÚ pre MSP

http://www.eusmecentre.org.cn/article/analysis-recent-growth-chinas-wine-imports

Share this: