Príležitosti pre slovenských exportérov balenej vody v Číne

Categories Európa, Export, Príležitosti / Tendre, Svet, TrhyPosted on

Čínsky trh balenej vody zaznamenal stabilný rast v priebehu niekoľkých posledných rokov, čo vytvára nové príležitostí pre európske značky. Vzhľadom na rastúce povedomie o zdraví, zlepšenie životného štandardu a vyššie disponibilné príjmy, narástol predaj balenej vody hlavne vo veľkých mestách ako je Peking alebo Šanghaj o 8% z hľadiska objemu a o 12% v aktuálnej hodnote v pohostinských zariadeniach v roku 2015 (nárast hodnoty predaja v maloobchodných sieťach bol o 5% vyšší na konci roka 2015). Tento sektor zahŕňa perlivú voda, pramenitú vodu a  stolovú vodu.

Celkový predaj balenej vody v Číne na konci roka 2015 prekonal 40 biliónov litrov v celkovej hodnote blízko CNY 160 miliárd  (asi 22 miliárd EUR). Ide o balenú vodu, sódovú balenú vodu, ochutenú balenú vodu a funkčne balenú vodu.

Ročná spotreba balenej vody na jedného obyvateľa vykazovala stabilný nárast posledných päť rokov a stúpala z 19,4 litra v roku 2010 na 33,5 litra na konci roka 2015.

Do budúcnosti sa očakáva, že sektor bude aj naďalej rásť v dôsledku zvýšenej obavy z bezpečnosti potravín a nápojov medzi bohatšou časťou populácie, s uvedomením si výhod spotreby prírodných minerálnych vôd pre zdravie, zlou kvalitou vody z vodovodu a aj častými škandálmi miestnych firiem v nápojovom a potravinárskom priemysle. Investície do výroby, rozširovania a zlepšovania distribučných sietí sú dôvodom na rast tohto odvetvia.

Z hľadiska kľúčových hráčov, na konci roka 2014 dominovali na trhu  miestne značky. Ting Hsin International Group bola hlavným aktérom  (17,4%), nasledovaná Hangzhou Wahaha Group (13,2%) a Nongfu Spring Co Ltd, s 11,5% podielom na trhu. Nadnárodné spoločnosti, ako je Nestlé (a ich známe značky Vittel, Perrier, San Pellegrino) alebo Coca-Cola tiež súťažia o podiel na čínskom trhu, pričom sa veľa zo zahraničných značiek koncentruje najmä v hornom koncovom segmente.

S ohľadom na vývoz balenej prírodnej minerálnej vody z Európy do Číny, podľa najnovších dostupných údajov poskytnutých databázou EÚ o prístupe na trh, bol zaznamenaný významný nárast exportu počas posledných 5 rokov. Celkový objem vývozu výrazne vzrástol  počas celého obdobia, v hodnote o 32,3% a v objeme o 22,3%.

Aj keď sa predpokladá expanzia trhu s balenou vodou v dohľadnej budúcnosti, trh je stále nerozvinutý. Ako už bolo spomenuté predtým, Číňania vypijú v priemere len 33 litrov balenej vody za rok v porovnaní s 117,5 litrami v európskych krajinách.  Konkurencieschopný a rozširujúci sa trh balených prírodných minerálnych vôd v Číne bude aj naďalej ponúkať príležitosti pre európske spoločnosti, vzhľadom k nízkemu povedomiu o značkách domácich firiem a vysoko uznávanej kvalite európskych výrobkov u čínskych spotrebiteľov.

Zdroj: Preliminary research by Domenico Di Liello, Knowledge Centre Coordinator, EU SME Centre China

http://eusmecentre.org.cn/

(upravené)

Share this: