Európsky portál investičných projektov pre vyhľadanie investorov

Categories EurópaPosted on

Ak ste navrhovateľ projektov so sídlom v EÚ a hľadáte potenciálnych investorov na globálnej úrovni, môžete zaregistrovať svoj projekt na Európskom portáli investičných projektov (EIPP) a zvýšiť jeho viditeľnosť v rámci rozsiahlej siete medzinárodných investorov.

Európska komisia uviedla do prevádzky Európsky portál investičných projektov (EIPP) s cieľom zabezpečiť väčšiu transparentnosť európskych investičných príležitostí. Je to online trhovisko, na ktorom sa stretávajú investori z celého sveta a navrhovatelia projektov z EÚ.

Portál EIPP, ktorý vytvára Európska komisia, má slúžiť ako most medzi predkladateľmi projektov z EÚ a investormi z celého sveta a urýchliť tak vytváranie nových investičných príležitostí.

Portál ponúka súkromným i verejným navrhovateľom projektov v EÚ vhodný spôsob zvýšenia viditeľnosti ich investičných projektov – stačí vyplniť a odoslať formulár projektu. EIPP bude zviditeľňovať tieto projekty štruktúrovaným a užívateľsky prívetivým spôsobom priťahujúcim investorov, ktorí budú môcť obohatiť svoje portfóliá väčším množstvom európskych projektov.

Cieľom portálu je zviditeľniť existujúce investičné príležitosti v EÚ prostredníctvom centrálnej platformy na podporu projektov, ktorá využíva harmonizovaný a štruktúrovaný formát.

Portál EIPP je súčasťou Investičného plánu pre Európu a je jedným z mnohých spôsobov, ktoré Komisia využíva na oživenie investičných aktivít v EÚ.

Očakáva sa, že hlavnými používateľmi budú predkladatelia projektov z EÚ a medzinárodní investori. Súkromní predkladatelia projektov budú musieť zaplatiť poplatok za predloženie projektu na portáli EIPP.

Viac informácií tu: Informácie a Podpora

Zdroj: Európska komisia

Share this: