Čo potrebujete vedieť o exporte z Európskej únie

Categories Európa, Export, Podujatia a informácie pre exportérov a importérovPosted on

Databáza prístupu na trh (The Market Access Database – MADB) poskytuje informácie o podmienkach dovozu na trhy tretích krajín pre spoločností, ktoré chcú vyvážať z EÚ.

Na stránke Európskej únie http://madb.europa.eu/madb/indexPubli.htm nájdete potrebné informácie k nasledujúcim oblastiam:

  • Tarify – clá a dane z dovozu výrobkov do konkrétnych krajín.
  • Procedúry a formality – postupy a doklady potrebné k colnému odbaveniu v partnerskej krajine.
  • Štatistiky – obchodné toky tovarov medzi EÚ a krajinami mimo EÚ.
  • Obchodné bariéry – hlavné prekážky, ktoré ovplyvňujú vaše vývozy.
  • Sanitárne a fytosanitárne otázky – opatrenia v oblasti bezpečnosti potravín / zdravia rastlinných potravín / zdravia zvierat.
  • Pravidlá pôvodu – preferenčné dohody a pravidlá pôvodu.
  • Služby pre malé a stredné podniky

Krátke informačné video je na:

http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I078428&sitelang=en&videolang=sk

Share this: