Investičný plán pre Európu aj pre malé a stredné podniky

Categories EurópaPosted on

Investičný plán pre Európu: Európsky fond pre strategické investície sa bude po úspešnom prvom roku naďalej využívať. Osemnásť mesiacov po tom, ako predseda Jean-Claude Juncker odštartoval Investičný plán pre Európu, a rok po vytvorení Európskeho fondu pre strategické investície (EFSI), Komisia bilancuje doterajšie výsledky.

Európsky fond pre strategické investície (EFSI) je ústredným prvkom tohto investičného plánu Komisie. Tento fond, ktorý spravuje skupina EIB, do polovice roku 2018 naisto zmobilizuje najmenej 315 miliárd EUR dodatočných investícií do reálnej ekonomiky. Fond EFSI poskytuje záruku za prvotné straty, vďaka čomu mohla EIB investovať do viac projektov, niekedy rizikovejších projektov, a tiež investovať skôr než by to bolo možné bez EFSI. Celkovo fond EFSI pôsobí už v 26 členských štátoch, pričom na základe doteraz schválených projektov sa očakáva, že podnieti investície vo výške 100 miliárd EUR. Z fondu EFSI mali doteraz prospech najmä malé a stredné podniky (MSP). EIB a Komisia sa intenzívnejšie zamerajú na miestnu úroveň, aby podporili vyššiu aktivitu fondu EFSI v zatiaľ zaostávajúcich členských štátoch.

Predseda Európskej komisie Juncker vyhlásil: „Investičný plán funguje napriek predpovediam pesimistov. Európsky fond pre strategické investície dennodenne vytvára pracovné miesta a podnecuje investície do reálnej ekonomiky. Navrhujeme preto zachovať ho aj po roku 2018. Buďme v našom úsilí vrátiť Európu na cestu investícií ambiciózni.

Podpredseda Európskej komisie Jyrki Katainen zodpovedný za pracovné miesta, rast, investície a konkurencieschopnosť povedal: „Za posledných 12 mesiacov sme toho spolu s EIB veľa dosiahli. Podporili sme inovačné energetické projekty, zdravotné strediská, rozvoj miest a vysokorýchlostné širokopásmové pripojenie. Prístup k novým zdrojom financovania získalo takmer 150 000 MSP. Vytvorili sme centrum, ktoré predkladateľom projektov poskytuje poradenské služby a technickú podporu. Uviedli sme do prevádzky nový portál, na ktorom môžu predkladatelia predstaviť svoje projekty investorom po celom svete. Treba však urobiť viac: musíme ďalej prehlbovať jednotný trh, ktorý je jedinečnou konkurenčnou výhodou EÚ, a členské štáty sa musia usilovať odstrániť prekážky, ktoré bránia investíciám.

Európske centrum investičného poradenstva (EIAH) poskytuje odbornú pomoc a individuálne poradenstvo súkromným a verejným predkladateľom projektov.

Európsky portál investičných projektov (EIPP) je on-line platforma, ktorá združuje európskych predkladateľov projektov a investorov z EÚ i mimo nej.

Viac na: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1933_sk.htm

Zdroj: europa.eu

Share this: