Čo ovplyvňuje cenu vašich produktov pri exporte

Categories Export, Odporúčané článkyPosted on

Ak sa rozhodnete predávať do zahraničia, rátajte s tým, že sa vám zvýšia priame a nepriame náklady na jednotkovú cenu produktu. Do jednotkovej ceny vášho exportného produktu musíte zahrnúť nové náklady a v neposlednom rade je potrebné si nastaviť cenovú stratégiu pre nový trh.

Tu je niekoľko nákladov, ktoré ovplyvnia cenu vašich exportovaných produktov.

Priame náklady pri exporte budú zahŕňať:
• Modifikáciu produktu pre nový trh a nových zákazníkov.

Špecifické náklady spojené s dopravou produktov:
• Poistenie prepravy.
• Vývozné a dovozné povolenia, clá a dokumentácia.
• Prepravné náklady.
• Zvláštne obaly pre prepravu produktov.

Nové nepriame náklady budú často zahŕňať:
• Náklady na jazykový preklad pre vaše balenie a marketingové materiály.
• Ak používate webovú stránku, je vhodná jej lokalizácia pre zákazníkov nového trhu.
• Transakčné náklady v závislosti od platobných metód.
• Právne poradenstvo pri príprave zmlúv s predajnými zástupcami alebo distribútormi.
• Prieskum cieľového trhu.
• Cestovné náklady na obchodné rokovania.
• Účty za telefón, poštovné, atď.
• Poistné, ktoré budete potrebovať pre rozšírenie zodpovednosti.
• Ďalšie zákaznícke služby v zahraničí, atď.

Budete tiež musieť zvážiť, v akej mene budete dostávať platby za váš produkt, a ako kolísanie výmenného kurzu ovplyvní vaše marže.

Share this: