Čo znamená pre európske malé a stredné podniky “Made in China 2025”

Categories Európa, Export, Príležitosti / Tendre, Svet, TrhyPosted on

V druhom štvrťroku 2015 predstavila Čínska štátna rada 10-ročný národný plán krajiny pod názvom “Made in China 2025”. Plán predpokladá transformáciu výrobného priemyslu Číny z “vyrobené v Číne” na “vyrobené  Čínou” so zameraním na kvalitu výrobkov, udržateľnosť a rozvoj značky tak, aby sa Čína stala “svetová výrobná sila”. Čínska výroba v súčasnosti predstavuje asi 20% z celkového množstva výroby na svete a je na prvom mieste na svete, pokiaľ ide o objem výroby vo viac ako 220 kategóriách medzi 500 hlavnými typmi priemyselných výrobkov.

“Made in China 2025” si kladie za cieľ posilniť konkurencieschopnosť priemyslu prostredníctvom posunutia výrobných sektorov na vyššiu úroveň hodnotového reťazca s využitím výhod spomalenej ekonomiky – často nazývanej ako “nový normál”. Štátna rada zriadila fond CNY 40 miliárd na naštartovanie inovácií, pričom podporí vznikajúce priemyselné odvetvia, nové firmy a ďalšie projekty. Plán si kladie za cieľ, okrem zlepšenia kvality, zvýšiť produktivitu a digitalizáciu prostredníctvom zavádzania pokročilých technológií a tým dobehnúť ostatné krajiny.

Tento plán aplikuje pokročilé nápady z Nemecka, Japonska, Spojených štátoch a Veľkej Británie pri vypracovaní národných plánov na posilnenie konkurencieschopnosti priemyslu. Môže byť založený na koncepte „Germany’s Industry 4.0“ a strategickej iniciatíve nemeckej vlády, ktorá bola prijatá  v novembri 2011 v rámci akčného plánu High-Tech Strategy 2020.

Potenciál iniciatívy „Germany’s Industry 4.0“ je nielen poskytovať “end-to-end” transparentnosť v priebehu výrobného procesu, čo uľahčuje optimalizovanie rozhodovacích ale aj inžinierskych procesov takým spôsobom, že umožňuje zmeny vo výrobe na poslednú chvíľu a dáva schopnosť pružne reagovať na výpadky a poruchy.

Okrem toho, menší dodávatelia môžu mať väčšie obchodné príležitostí prostredníctvom chytrých tovární, ktoré umožňujú prispôsobovať výrobu individuálnym požiadavkám zákazníka, pričom môžu byť vyrobené aj jednorazové predmety so ziskom.

Čo je v pláne “Made in China 2025”?

Plán si kladie za cieľ modernizáciu čínskeho výrobného sektora s vysoko modernými informačnými technológiami (IT), čo je veľký krok vpred v oblasti inovácií a efektivity. Ako priority bolo označených deväť úloh:

 1. Podpora inovácií v spracovateľskom priemysle;
 2. Podpora integrácie industrializácie a IT;
 3. Posilnenie základných kapacít priemyslu;
 4. Podpora kvality čínskych značiek;
 5. Presadzovanie zelenej výroby;
 6. Podpora inovácií v 10 kľúčových odvetviach (uvedené nižšie);
 7. Reštrukturalizácia odvetvia spracovateľského priemyslu;
 8. Podpora výroby orientovanej na služby a súvisiace priemyselné odvetvia;
 9. Urýchlenie výrobného pokroku prostredníctvom väčšieho otvárania sa a internacionalizácie.

Okrem už masívne rozšíreného rozpočtu vyčleneného v Číne na výskum (viac ako 234 miliárd eur 2012), plán zahŕňa päť kľúčových projektov pre zriaďovanie výrobných inovačných centier, posilnenie inteligentných technológií výroby, zelené výroby a high-end inovácie.

Tieto prioritné úlohy a zameranie na internacionalizáciu budú mať za následok viac príležitostí pre európske malé a stredné podniky v týchto odvetviach:

 • Nová generácia IT;
 • Automatizované obrábacie stroje a robotika;
 • Letectvo a letecké zariadenia;
 • Námorné zariadenia a high-tech lodná doprava;
 • Moderné železničné dopravné prostriedky;
 • Čistá energia vozidiel a vybavenie;
 • Energetické vybavenia;
 • Poľnohospodárske stroje;
 • Nové materiály;
 • Biofarma a pokročilé zdravotnícke výrobky.

Na dosiahnutie uvedených úloh v strategických odvetviach plán načrtáva konkrétnu podporu a súvisiace politiky, napríklad k prehĺbeniu reformy mechanizmov alebo vytvorenie trhového prostredia spravodlivej hospodárskej súťaže.

Posilnenie podpory fiškálnej a daňovej politiky pre malé a stredné podniky je tiež umiestnené vysoko na programe rokovania.

Podpora malých a stredných podnikov ukazuje úsilie vlády na podporu spoločnostiam všetkých veľkostí tak, aby sa zasadila o väčšie inovácie. Čína zdôrazňuje vládnu podporu udržateľného rastu podnikania prostredníctvom zníženia daní a reforiem, podporou podnikania a inovácií.

V Európe obrovské množstvo inovácií v skutočnosti vytvorili malé a stredné podniky. Sú chrbticou európskej ekonomiky, čo predstavuje viac ako 98,7% všetkých európskych podnikov a približne 92% zamestnáva menej ako 10 zamestnancov. Správy nemeckej  Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) a ďalších troch európskych bánk potvrdzujú, že investície a inovácie posilňujú konkurencieschopnosť.

Aké sú možnosti pre európske malé a stredné podniky?

Viac ako 12% európskych malých a stredných podnikov už vyváža svoje produkty pre výrobu do Číny. Podľa štatistík VDMA roku 2012, hodnota celkového vývozu európskych strojov a zariadení bola asi 34 miliárd Euro.

Príležitosti pre malé a stredné podniky v EÚ možno nájsť v odvetviach vymedzených v pláne  “Made in China 2025”. Napríklad v:

High-end výroba zariadení

Systémy s programovým riadením (CNC), špecializované high-end stroje, “productronics” kybernetické fyzikálne systémy (CPS), automatizácia, obrábacie stroje, manipulácia s materiálom, high-end súčiastky strojov a špecializovaných zložiek, železničná a iná doprava a zariadenia pre lodné strojárstvo.

Nová generácia IT

Hlavné zariadenia pre internet, mobilná komunikácia, nové displeje, integrované obvody atď.
nové materiály.

Nové funkčné materiály a moderné konštrukčné materiály

Centrum už podporuje malé a stredné podniky v tejto oblasti a informovalo delegáciu rakúskych odborníkov v januári o tom, ako riešiť meniacu sa Čínu. Sprievodcu pre oblasti pokročilých materiálov si možno stiahnuť z webových stránok v Centre:

http://www.eusmecentre.org.cn/press-article/advanced-materials-china-tackling-changing-china-austrian-smes

Čistá energia pre vozidla

Elektrické hybridné autá, autá na elektrický pohon, palivové články pre automobily, technológie batérií, komponenty.

Čisté energetické technológie

Vysoko účinné a energeticky úsporné technológie; recyklácia odpadu.

Odborná príprava

Vzhľadom k tomu, že vyššie uvedené technológie nie sú jednoznačné, očakáva sa, že služby a najmä údržba a prevádzka, ale aj odborná príprava budú v Číne vyhľadávané. Vyžaduje sa tiež zamerať na vysoko vzdelanú pracovnú silu so silným dôrazom na talent a zručnosti, aby sa zabezpečili udržateľné inovácie a transformácia čínskeho spracovateľského priemyslu.

Inovácie

Čínska vláda podporuje, čo bolo predtým nazývané “domáce inovácie” čínskych miestnych produktov a služieb (je to súčasť značného úsilia čínskeho vedenia, aby posunuli krajinu od jej postavenia low-end výrobcu do pozície technologického lídra). Dopyt po transfere technológií zo zahraničia je veľký, predovšetkým v high-end oblastiach strojárstva. Malé a stredné podniky z EÚ by sa mohli zamerať na čínske spoločnosti s potrebnými výrobnými kapacitami a poskytovať pre ne služby transferu technológií. Vybudovanie takéhoto partnerstva môže byť dobrou stratégiou vstupu na čínsky trh pre malé a stredné podniky z EÚ. Pre viac informácií o možnostiach v oblasti čínskeho strojárstva, pozri:

http://www.eusmecentre.org.cn/report/machinery-sector-china

„Made in China 2025″ vyzýva tiež na ďalšiu marketizáciu, ako aj posilnenie práv duševného vlastníctva pre malé a stredné podniky, čo by malo zvýšiť ich konkurencieschopnosť.

Skrátené

Autor: Dr. Martina Gerst, poradca pre normy a posudzovanie zhody Centra EÚ pre MSP

http://www.eusmecentre.org.cn/article/made-china-2025-and-what-it-means-european-smes

Zdroj: eusmecentre.org.cn

Share this: