Úvery pre malé podniky so zárukou EÚ

Categories Európa, Príležitosti / TendrePosted on

Podpora pre podnikateľov a podniky je k dispozícii vďaka širokej škále programov EÚ prostredníctvom miestnych finančných inštitúcií. O túto podporu sa môžu uchádzať spoločnosti každej veľkosti zo všetkých sektorov.

Typy financovania

Existuje mnoho typov financovania vrátane úverov, záruk a financovania vlastného kapitálu.

Ako to funguje?

Európska komisia poskytuje finančné prostriedky pre podniky prostredníctvom miestnych finančných inštitúcií v krajinách EÚ. Tieto inštitúcie, medzi ktoré patria banky, záručné spoločnosti alebo kapitáloví investori, určujú konkrétne podmienky financovania – objem prostriedkov, trvanie, úrokové sadzby a poplatky.

Výhody spolufinancovania EÚ

Ľahší prístup k financovaniu s ďalšími výhodami, ako napríklad znížené úrokové sadzby alebo menšie požiadavky na zabezpečenie úveru.

Zdroj: http://ec.europa.eu/contracts_grants/microfinance_sk.htm

Share this: