Čo je TTIP?

Categories Odporúčané článkyPosted on

Na oboch stranách Atlantiku žije približne 800 miliónov spotrebiteľov. EÚ a USA sú dvoma najväčšími obchodnými oblasťami sveta a spolu produkujú takmer 50% globálnej výroby, tvoria 40 percent svetového HDP (podľa Parity kúpnej sily) a sú zodpovedné za tretinu svetového obchodu s tovarom a službami.

Napriek dlhodobej snahe o liberalizáciu svetového obchodu, dohode o Transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve (TTIP) stále stojí mnoho prekážok v ceste. Okrem colných poplatkov, ktoré už boli znížené na porovnateľne nízke úrovne, stoja v ceste obchodu bariéry, ktoré sa netýkajú colných poplatkov. Sú nimi najmä odlišné technické požiadavky na produkty, ktoré vyháňajú cenu obchodovania medzi USA a EÚ nahor. Je to spôsobené tým, že výrobcovia musia produkovať dve rozdielne verzie toho istého produktu, aby dodržali príslušné požiadavky amerického a európskeho trhu.

V prípade úspechu by TTIP mala veľký pozitívny vplyv na celkový rast a zamestnanosť.

Cieľom je dosiahnuť dohodu, ktorá poskytne viac než len lepší prístup na trh – dohodu, ktorá vytvorí inštitucionálnu štruktúru, ktorá umožní USA a EÚ ďalej vystupňovať ich vzájomnú spoluprácu, a to najmä pri snahe zabrániť vzniku nových obchodných prekážok.

TTIP by navyše mohla dať Európe a USA možnosť určiť štandardy, ktoré by sa neskôr mohli stať globálnym pravidlom. Takýmto spôsobom by sa TTIP mohlo dať využiť i ako politický nástroj pre formovanie budúcej globálnej ekonomiky.

Zdroj: http://www.bmwi.de/EN/Topics/Foreign-trade/TTIP/what-is-ttip.html

Share this: