Ako nájsť správneho distribútora v Číne

Categories Export, Svet, TrhyPosted on

V Číne je zvyčajne potrebné, aby ste do predaja zapojili niekoľko rôznych distribútorov a predajcov, v závislosti od geografickej oblasti a segmente trhu. Malé a stredné podniky bežne nemajú dostatočné finančné prostriedky na vybudovanie rozsiahlej predajnej siete, preto je vhodné použiť dvojitý predajný a distribučný model, a to spoliehať sa na lokálnych distribútorov v kombinácii s vlastným priamym predajom.

Miestni distribútori poskytujú geografické a trhové rozšírenie, zatiaľ čo sa vlastní predajcovia zameriavajú na priamy prístup k existujúcim zákazníkom, novým zákazníkom a koncovým užívateľom.

Kritickým faktorom je nájdenie vhodných partnerov a distribútorov. Veľmi priamočiary prístup je požiadať zákazníkov a obchodné kontakty, aby vám niekoho odporučili. Obchodné komory a ďalšie organizácie na  podporou obchodu v Číne sú tiež dobré kontaktné miesta. Zvyčajne vám môžu poskytnúť zoznam dovozcov a distribútorov.

Centrum EÚ pre MSP v Číne udržuje databázu poskytovateľov služieb, kde si budete môcť nájsť potenciálnych zákazníkov. Príležitosť pre stretnutie malých i veľkých distribútorov ponúkajú aj veľtrhy.

Existuje celý rad štátnych i súkromných importérov, ktorí hrajú významnú úlohu pri dovoze potravín a nápojov do Číny. Tieto spoločnosti sa zameriavajú na objem. Hľadajú produkty, ktoré sú už akceptované v bežnej populácii, ako sú mäso, víno, olivový olej, mliečne výrobky, morské plody, atď. Cena, značka a výrobné kapacity sú pre ne veľmi dôležité.

Na druhej strane, existuje aj rad menších spoločností, niekedy zriadených cudzincami, ktoré rozumejú európskym výrobkom a obstarávajú ich pre päťhviezdičkové hotely, zahraničné gurmánske reštaurácie, či obchody, ktoré sa špecializujú na dovážaný tovar. Títo pôsobia hlavne v najväčších mestách a sú flexibilnejší a viac ochotní prijať nové produkty aj v menších objemoch.

Výhradnú zmluvu s len jediným distribútorom (pokiaľ nie je spojená s veľkými objemami predaja) sa neodporúča podpisovať, pretože to obmedzí vašu efektívnosť a kontrolu nad predajom, najmä počas expanzie. Preverovanie si distribútorov alebo obchodných partnerov v Číne je veľmi odporúčané.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa tejto alebo akékoľvek inej témy, neváhajte kontaktovať tím EÚ centra pre malé a stredné podniky v Číne (EU SME Centre). Centrum EÚ pre malé a stredné podniky (The EU SME Centre) je iniciatívou Európskej únie, ktorá poskytuje ucelený rad praktických podporných služieb európskym malým a stredným podnikom (MSP) pre ich podnikanie v Číne.  http://www.eusmecentre.org.cn/

Slovenská asociácia exportérov a importérov SAEI nadviazala spoluprácu s Centrom EÚ pre malé a stredné podniky (The EU SME Centre), aby vám prinášala informácie o podnikaní v Číne.

Zdroj: www.eusmecentre.org.cn

Share this: