Ako exportovať mäsové produkty do Číny

Categories Export, Svet, TrhyPosted on

Len niekoľko európskych krajín iniciovalo prvé dohody pre export mäsa do Číny v roku 2000 a odvtedy podiel EÚ na čínskom trhu s mäsovými výrobkami neustále rastie. Za posledných 15 rokov už viac ako 200 firiem z 13 krajín EÚ získalo súhlas na predaj týchto výrobkov na čínskom trhu. Proces dovozu mäsových výrobkov do Číny musí byť v súlade s množstvom predpisov, čo je hlavnou výzvou pre exportérov z Európy.

Webový seminár nižšie vám pomôže získať dobré znalosti o trhu s mäsom v Číne a poskytne vám prehľad o príslušných dovozných predpisoch a postupoch. Webový seminár obsahuje témy, ako:

– Prehľad o trhu s mäsom v Číne,

– úvod do regulačného rámca,

– hlavné požiadavky čínskeho zákona pre bezpečnosť potravín,

– kľúčové body pre dovoz mäsa do Číny,

– dovozné postupy,

– balenie a označovanie,

– výzvy a odporúčania pre malé a stredné podniky.

Zdroj: EU SME Centre

https://www.youtube.com/watch?v=VwxLikG2jM8

Share this: