EÚ odstránila clá na IT produkty

Categories Európa, Export, ImportPosted on

Európska únia rozšírila od 1. júla oslobodenie od cla na nové IT produkty, na ktoré sa vzťahuje Dohoda o informačných technológiách (ITA), ktorá bola revidovaná v decembri 2016. Táto dohoda by mala odstrániť dovozné clá na viac ako 200 IT produktov v 54 krajinách sveta, čo predstavuje asi 90% celosvetového obchodu s týmito produktmi. Európska únia je medzi prvými, spolu s USA, ktorí ratifikovali a implementovali rozšírenú  dohodu.

Občania EÚ budú mať lacnejší prístup k IT tovarom, ako je GPS, video a zvuková technika, vrátane multimediálneho softwaru a videohier. Tiež budú lacnejšie diely a súčiastky umožňujúce priemyslu EÚ znížiť svoje výrobné náklady a pomôcť udržať výrobu v EÚ. Eliminácia taríf v ostatných zúčastnených krajinách tiež pomôže vývozu z EÚ.

K procedurálnemu oneskoreniu implementácie dohody došlo v Číne, Japonsku a Kórei, ale realizácia zmluvy v týchto krajinách sa očakáva v najbližšej dobe. V krajinách, ako Austrália, Island, Filipíny a Švajčiarsko, bude dohoda vykonávaná od 1. januára 2017.

Zdroj: trade.ec.europa.eu

Share this: