Aby záväzky neboli brzdou nášho podnikania

Categories Odporúčané článkyPosted on

Záväzok predstavuje našu povinnosť. Je to čakajúca platba, ktorú v budúcnosti uskutočníme. Predstavuje pre nás úbytok peňazí.

Poznáme rôzne druhy záväzkov, no venovať sa budeme záväzkom z obchodného styku. Teda klasický dodávateľsko-odberateľský vzťah.

Je vôbec možné riadiť záväzky? Ako k nim pristupovať, aby sme naše podnikanie neohrozovali?

Obchod je o pocitoch, intuícií. Isto poznáte situáciu, dostanete lákavu ponuku ale “niečo” Vám hovorí, aby ste boli opatrní. Alebo opačná situácia, nie práve najlepšia ponuka pre Vás, ale “niečo” Vám vraví, aby ste to skúsili. A s odstupom času to hodnotíte ako správne rozhodnutie. Je to taký náš šiesty zmysel.

Takým istým spôsobom je potrebné pristupovať aj ku vlastným záväzkom. Využiť šiesty zmysel pri ich riadení. V obchodnom styku máte záväzky voči dodávateľom. Teda máte povinnosť uhradiť za tovary a služby, ktoré vám dodali.

Spoznajte lepšie Vašich dodávateľov. Viete, ktorí z nich je spokojný vtedy, ak má peniaze na účte pred lehotou splatnosti. Niektorí majú radi, ak sa faktúra uhrádza hneď po doručení. Ďalším nevadí, ak platba príde hoci aj deň po splatnosti.

Prečo to nevyužiť vo svojom podnikaní? Spravte si zoznam Vašich dodávateľov. Vytvorte si akýsi rating, v ktorom budete mať uvedené, ako môžete uhrádzať faktúry jednotlivým dodávateľom. A podľa toho si nastavte aj termíny úhrad príslušných faktúr. Obchodným partnerom zaplaťte podľa toho, ako platbu očakávajú.

Niektoré firmy uhrádzajú faktúry hneď po ich doručení, niektoré majú pevne stanovený deň v týždni kedy sa venujú úhradám. Ak patríte do tejto kategórie, skúste prehodnotiť nastavený systém Vašich úhrad.

Ak si hľadáte obchodného partnera, rokujete a dohadujete podmienky spolupráce, venujte platobným podmienkam náležitú pozornosť. Čím neskoršie budete uhrádzať faktúry za tovary a služby, tým je to pre Vás lepšie. Dôležité je ale nájsť zlatú strednú cestu. Vzájomne výhodnú pre obe strany.

Následne plaťte podľa toho, aké podmienky ste si vyjednali. Nie podľa toho, čo je uvedené na faktúre. To znamená, ak ste si zmluvne dohodli napríklad dvadsaťdňovú splatnosť ale na faktúre je štrnásťdňová, uhrádzajte faktúry podľa zmluvne dohodnutej lehoty splatnosti. Férový obchodný partner Vám bude faktúrovať podľa dohodnutých podmienok. Ale nič nedáte za to, ak si to prekontrolujete.

Pri vyjednávaní platobných podmienok, pokiaľ Váš dodávateľ chce úhradu čo najskôr, sa snažte vyrokovať si zľavu za predčasnú úhradu. Hoci aj maličkú, v podobe jedného alebo dvoch percent. Hoci by to malo byť len päť eur na jednu faktúru.

Vždy si úsporu prerátajte na celkový počet faktúr. Ak očakávate napríklad 20 faktúr za rok, tak Vaša úspora predstavuje sto eur. Prakticky len za to, že ste dodržali dohodnuté platobné podmienky.

Ak sa nákupu nevenujete priamo Vy, ale Vaši kolegovia, dovoľte im vyjednať platobné podmienky s Vašimi dodávateľmi. Najlepšie ich poznajú, lebo s nimi najčastejšie komunikujú. Vedia, čo si môžu dovoliť, čo môžu od nich očakávať. A vedia ako to funguje vo Vašom podniku, čo ešte zvládnete a čo už nie. Najlepšie nájdu kompromis medzi Vami a dodávateľom.

Ak chceme zabezpečiť rozvoj nášho podnikania a jeho prosperitu v budúcnosti, venujme sa pri rokovaní o budúcej spolupráci aj platobným podmienkam. Aby naše záväzky neboli zároveň brzdou nášho podnikania.

Zdroj: Finančná akadémia

Share this: