Vyhľadanie importéra, distribútora alebo obchodného agenta v Číne

Categories Export, Príležitosti / Tendre, Svet, TrhyPosted on

Centrum Európskej únie pre malé a stredné podniky (EU SME CENTRE) pomôže identifikovať čínskych importérov, obchodných agentov  a distribútorov, ktorí majú skúsenosti s predajom vášho typu produktov v Číne, získať spätnú väzbu a vyhodnotiť záujem o import vašich výrobkov do krajiny.

Služby Centra pre vyhľadanie importéra, distribútora alebo obchodného agenta:

Prvá fáza
• 
Vykonanie prieskumu trhu vo vašom cieľovom sektore a poskytnutie aktualizovaného prehľadu o veľkosti trhu, preferenciách spotrebiteľov a importných dátach.
• Identifikácia a zoznam skúsených dovozcov, obchodných agentov a distribútorov na trhu.
• Vykonanie série prieskumov o dovozcoch, obchodných agentoch a distribútoroch a zistenie, či budú mať záujem predávať vaše produkty prostredníctvom ich miestnych kanálov.
• Príprava súhrnnej správy obsahujúcej spätnú väzbu z čínskej strany a zoznam praktických odporúčaní pre ďalšie kroky.

Druhá fáza
• Zaistenie osobného stretnutia s čínskymi importérmi, obchodnými agentmi a distribútormi.
• Poskytnutie logistickej podpory, ako je doprava a tlmočenie, s cieľom uľahčiť rokovania na základe vašich požiadaviek.
• Komplexná záverečná správa s praktickými odporúčaniami.
• Realizácia nadväzujúcich služieb počas jedného mesiaca.

Slovenská asociácia exportérov a importérov SAEI nadviazala spoluprácu s Centrom EÚ pre malé a stredné podniky (The EU SME Centre), aby vám prinášala informácie pre podnikanie v Číne.

Centrum EÚ pre malé a stredné podniky (The EU SME Centre) je iniciatívou Európskej únie, ktorá poskytuje ucelený rad praktických podporných služieb pre európske malé a stredné podniky (MSP) pre ich podnikanie v Číne.  http://www.eusmecentre.org.cn/

Tím odborníkov Centra poskytuje rady a podporu v štyroch oblastiach – pre rozvoj podnikania, práva, noriem a zhody a ľudských zdrojov. Centrum spolupracuje s externými odborníkmi na celom svete a prenáša cenné poznatky a skúsenosti do praktických obchodných nástrojov a služieb, ktoré sú ľahko prístupné on-line.

 

Share this: