Ako inovatívna je naša krajina?

Categories EurópaPosted on

Európska komisia uverejnila výsledky európskeho prehľadu výsledkov inovácie, regionálneho prehľadu výsledkov inovácie a prieskumu Innobarometer pre rok 2016. K hlavným zisteniam patrí, že inovácia v EÚ dobieha Japonsko a USA. Švédsko je opäť lídrom v inováciách a Lotyšsko sa stalo najrýchlejšie rastúcim inovátorom. Slovensko sa umiestnilo na 22. mieste za Maďarskom a pred Poľskom.

inovácie EU

Európsky prehľad výsledkov inovácie 2016 – poradie krajín*
(os Y – súhrnný inovačný index, os X – krajiny EÚ)

Hlavné zistenia sú tieto:

Švédsko je opäť na čele inovácií v EÚ, za ktorým nasleduje Dánsko, Fínsko, Nemecko a Holandsko.

Vo vybraných oblastiach inovácií sú lídrami v EÚ tieto krajiny: Švédsko – ľudské zdroje a kvalita akademického výskumu; Fínsko – finančné rámcové podmienky; Nemecko – súkromné investície do inovácií; Belgicko – siete a spolupráca v oblasti inovácií; a Írsko – inovácia v malých a stredných spoločnostiach.

Najrýchlejšie rastúcimi inovátormi sú Lotyšsko, Malta, Litva, Holandsko a Spojené kráľovstvo.

Regionálne inovačné centrá existujú aj v krajinách, ktoré sú nevýraznými inovátormi: regióny Piemont a Friuli-Venezia Giulia v Taliansku, País Vasco v Španielsku a Bratislavský kraj v Slovenskej republike.

Celkovo je kľúčovou hnacou silou pre dosiahnutie vedúceho postavenia v oblasti inovácie prijatie vyváženého inovačného systému, ktorý je kombináciou vhodnej miery verejných a súkromných investícií, účinné inovačné partnerstvá medzi spoločnosťami a akademickou obcou, ako aj silná vzdelanostná základňa a excelentný výskum. Hospodársky vplyv inovácií sa musí prejaviť v podobe predaja a vývozu inovačných výrobkov, ako aj na vytváraní pracovných miest.

Špecializácia na kľúčové podporné technológie zvyšuje regionálnu inovačnú výkonnosť, najmä v oblasti progresívnych materiálov, priemyselnej biotechnológie, fotoniky a pokročilých výrobných technológií.

Očakáva sa, že inovačná výkonnosť v EÚ sa počas nasledujúcich dvoch rokov zvýši. Väčšina spoločností plánuje v budúcom roku zachovať alebo zvýšiť mieru investícií do inovácií. S najväčšou pravdepodobnosťou zvýšia v budúcom roku investície do inovácií podniky v Rumunsku, na Malte a v Írsku.

Zdroj: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2486_sk.htm

Share this: