Prečo je ťažké začať predávať v zahraničí

Categories Export, Import, Podujatia a informácie pre exportérov a importérovPosted on

Slovak ExporterZáujem firiem expandovať na nové trhy je motivovaný rôznymi dôvodmi a očakávaniami.  Väčšina firiem si myslí, že keď ich konkurenti dokážu predávať v zahraničí, tak to budú robiť tiež. Ďalším dôvodom je, že počujú o rastúcich trhoch a očakávajú, že ich produkt tam bude žiadaný. V prvom rade si treba uvedomiť, že byť úspešný v medzinárodnom obchode si vyžaduje veľa prípravy a veľa času. Uskutočniť rýchly obchod a mať výsledok v krátkom čase je skôr náhoda a netrpezlivosť často proces rozvoja zahraničného obchodu len ukončí. Napríklad vybudovanie si obchodného vzťahu s partnerom v krajinách Perzského zálivu môže trvať aj niekoľko rokov. Preto je lepšie si uvedomiť špecifiká zahraničného obchodu už na začiatku vašich aktivít v medzinárodnom obchode.

Úspešne predávať na miestnom trhu neznamená, že môžete úspešne predávať aj na zahraničných trhoch. Zvlášť malé firmy majú prirodzenú predstavu, že čo funguje doma bude funkčné aj v zahraničí a ich obchodníci to s ľahkosťou zvládnu. Samozrejme tento predpoklad nie je správny.

Každý trh je rozdielny, svojím spôsobom komplexný a potrebuje vytvorenie špecifickej stratégie zodpovedajúcej vašej firme a cieľovému trhu. Export nie je len predaj do zahraničia, je to nájdenie trhu a dopytu pre váš produkt alebo službu prinášajúcu žiadanú hodnotu a následne dlhodobé budovanie podnikania na danom trhu.

Ak cb2bworldhcete uspieť na zahraničných trhoch, potrebujete vedieť konkrétne postupy a pravidlá pre rozvoj podnikania na danom trhu, marketing, budovanie obchodných vzťahov, logistiku, dokumentáciu, dane,  právne otázky, preverenie bonity obchodných partnerov, colné poplatky, vplyv devízových kurzov na cenu produktu, možné riziká a veľa ďalších zvláštností v zahraničnom obchode. Napriek týmto výzvam je internacionalizácia mnohých malých a stredných slovenských firiem nevyhnutnosťou, pretože slovenský trh poskytuje len malý priestor pre ich potenciál.

Sieť partnerov a členov Slovenskej asociácie exportérov a importérov SAEI pomáha malým a stredným firmám s prípravou a realizáciou zahraničného obchodu.

Share this: