Akú hodnotu má prosperujúca firma?

Categories Odporúčané článkyPosted on

Ak chceme expandovať na nové trhy, získavať nových klientov, prípadne zabezpečiť rozvoj nášho podnikania, je nevyhnutné poznať našu silu. Spoznať hodnotu našej firmy, nášho biznisu. Hodnota firmy nás môže zaujímať ale aj v prípadoch, keď chceme firmu predať prípadne kúpiť. Keď chceme získať zaujímavého investora. Ak plánujeme vstúpiť na burzu, potencionálnych investorov bude zaujímať hodnota našej firmy. Alebo len chceme sami zistiť, čo sa nám podarilo vybudovať.

Na stanovenie hodnoty firmy sa nám núkajú viaceré možnosti. K dispozícií máme štyri metódy.

Majetková metóda stanoví hodnotu firmy na základe aktuálneho majetku nachádzajúceho sa vo firme. Majetková metóda vychádza pri určovaní hodnoty firmy z údajov, ktoré sú uvedené v účtovnej závierke. Hodnotu podnikania vypočítame veľmi jednoducho. Ako rozdiel medzi majetkom spoločnosti a záväzkami spoločnosti. Táto metóda je síce jednoduchá, ale nepatrí medzi najpresnejšie.

Výnosová metóda určí hodnotu podnikania na základe budúcich výnosov, ktoré plánujeme dosiahnúť. Inými slovami, v súčasnosti stanovíme hodnotu našich výnosov, ktoré firma v budúcnosti dosiahne, respektíve plánuje dosiahnúť.

V rámci výnosovej metódy môžeme využiť tieto prístupy:

  • na základe historickej výnosnosti a ziskovosti podnikania
  • na základe vyplatených dividend pre akcionárov firmy
  • na základe cash-flow, príjmov a výdavkov, ktoré firma dosahuje. Stanovíme si v súčasnosti hodnotu nášho budúceho cash-flow, ktorý firma dosiahne, prípadne plánuje dosiahnúť.
  • na základe čistého výnosu z prevádzkovej činnosti firmy, ktorý znížime o náklady na vlastný a cudzí kapitál (úvery, obligácie, faktoring, …).

Trhová metóda určuje hodnotu firmy na základe trhu. Stanoví hodnotu podnikania porovnaním našej firmy s inými porovnateľnými firmami pôsobiacimi na trhu.

Kombinovaná metóda predstavuje mix predchádzajúcich metód. V rôznom pomere využíva poznatky zo všetkých metód.

Pozorný čitateľ si všimol, na akých údajoch sú založené príslušné metódy. Viete na akých? Majetková metóda využíva údaje z minulosti (účtovné závierky). Výnosová metóda pracuje s údajmi z budúcnosti (budúca hodnota výnosov). Trhová metóda sa sústredí na prítomnosť, aktuálnu situáciu na trhu.

Základom úspešného podnikania je plánovanie, pozeranie do budúcnosti. Pristupujte zodpovedne ku plánovaniu. Nech hodnota Vášho podnikania neustále narastá.

Zdroj: Finančná akadémia

Share this: