Európska banka pre obnovu a rozvoj – oznámenia o tendroch

Categories Príležitosti / Tendre, SvetPosted on

Európska banka pre obnovu a rozvoj (angl. European Bank for Reconstruction and Development), skr. EBOR, je medzinárodná finančná inštitúcia, ktorá sídli v Londýne. Vznikla v Paríži 29. mája 1990. Slovensko je členom EBOR od roku 1993. Investície do projektov sú jadrom činnosti banky. EBOR ponúka širokú škálu finančných nástrojov a flexibilný prístup pri štruktúrovaní svojich finančných produktov a môže ponúknuť pôžičky, financovanie vlastného kapitálu a záruky.

Cieľom EBOR je podpora transformácie krajín na trhovo orientované ekonomiky v strednej a východnej Európe a bývalom Sovietskom zväze. Táto pomoc prebieha formou poradenskej činnosti, poskytovaním pôžičiek, a garanciami. Takto EBOR podporuje konkurenčnú a súkromnú hospodársku činnosť v 27 krajinách strednej Európy a Pobaltia, južnej a východnej Európy.

EBOR pravidelné zverejňuje tendre a oznámenia o verejnom obstarávaní na svojich stránkach: http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/notices.html

Share this: