Dubajská firma bude vyvážať ťavie mlieko do Európy

Categories Európa, Export, Import, Svet, TrhyPosted on

Dubajský producent ťavieho mlieka Camel Milk & Products (EICMP) prehlasuje, že má prvý výrobný závod na Strednom východe, ktorý získal súhlas Európskej komisie vyvážať svoje výrobky do Európskej únie. Firma prevádzkuje integrované zariadenie na výrobu ťavieho mlieka, ktoré má  viac ako 4600 tiav.

Vzhľadom na zvýšený domáci i zahraničný dopyt po ťavích mliečnych výrobkoch sa firma tiež usiluje o zvýšenie svojej výroby a budovanie stabilného a udržateľného priemyslu ťavieho mlieka v Spojených arabských emirátoch a na celom svete.

Firma vyrábajúca ťavie mliečne výrobky pod značkou Camelicious tiež oznámila, že jej bola udelená výnimka z platenia dane z pridanej hodnoty (DPH) vydaná Ministerstvom hospodárstva Zjednotených arabských emirátov.

V súlade s plánom na zavedenie dane z pridanej hodnoty v krajinách Perzského zálivu v roku 2018, bude DPH vo výške päť percent. Štáty Perzského zálivu sa údajne dohodli na oslobodení od dane pre asi 100 druhov potravín.

Zdroj: emirates247.com

Share this: