Antidumpingové opatrenia Európskej únie na výrobky z ocele

Categories Európa, ImportPosted on

Európska únia  ukladá konečné antidumpingové clo a s konečnou platnosťou vyberá dočasné clo uložené na dovoz určitých plochých výrobkov z ocele valcovaných za studena s pôvodom v Čínskej ľudovej republike a Ruskej federácii.

Dňa 12. februára 2016 Európska komisia vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2016/181 uložila dočasné antidumpingové clo na dovoz určitých plochých valcovaných výrobkov zo železa alebo z nelegovanej ocele alebo inej legovanej ocele do Únie, s výnimkou nehrdzavejúcej ocele, vo všetkých šírkach, valcovaných za studena, neplátovaných, nepokovovaných ani nepotiahnutých, po valcovaní za studena už ďalej neupravených  s pôvodom v Čínskej ľudovej republike a Ruskej federácii.

Prešetrovanie sa začalo 14. mája 2015  na základe podnetu, ktorý 1. apríla 2015 podalo Európske združenie oceliarskeho priemyslu v mene výrobcov predstavujúcich viac ako 25 % celkovej výroby určitých plochých výrobkov z ocele valcovaných za studena v Únii.

Clá budú prvýkrát tiež vyberané retro-aktívne na dovoz registrovaný v priebehu dvoch mesiacov, ktoré predchádzali prijatiu dočasných opatrení 12. februára 2016. Clá sa pohybujú od 19,7% do 22,1% v prípade čínskych a od 18,7% do 36,1% u ruských spoločností.

Európska únia má v súčasnosti viac ako 100 opatrení na ochranu obchodu, 37 z nich je cielených na neférový dovoz výrobkov z ocele, z toho 15 z Číny.

Zdroj:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R1328&from=EN

Share this: