Európska únia dováža viac ako polovicu energie

Categories Európa, ImportPosted on

Európska únia dováža viac ako polovicu energie, ktorú spotrebuje. Stáva sa tak závislou od svojich externých dodávateľov, akým je napríklad Rusko.

EÚ dováža až 53% energie, ktorú spotrebuje. Z dovozu pochádza takmer 90% surovej ropy, 66% zemného plynu a 42% tuhého paliva, akým je napríklad uhlie. V minulom roku ju tieto dodávky energie stáli viac ako 400 miliárd eur, čo predstavuje viac ako pätinu hodnoty jej celkového dovozu.

Obzvlášť silne sme závislí najmä od Ruska – odtiaľ kupujeme tretinu ropy, 39% plynu a 29% tuhého paliva. 6 členských štátov pritom dováža zemný plyn len z Ruska.

EÚ hľadá spôsoby na zníženie tejto závislosti a posilnenie svojej energetickej bezpečnosti. Snaží sa najmä o diverzifikáciu zdrojov a dodávateľov energie, zníženie svojej spotreby, zlepšenie výroby energie a posilnenie spolupráce medzi krajinami. Okrem toho investuje do obnoviteľných zdrojov energie. Všetky tieto aktivity boli spoločne s inými navrhnuté v rámci stratégie európskej energetickej únie, ktorú Komisia zverejnila v v roku 2015.

Share this: