Čína zjednodušuje postupy pre zahraničné investície

Categories Odporúčané články, Svet, TrhyPosted on

Čínska vláda chce zefektívniť schvaľovacie postupy pre zahraničné investície v celej krajine,  prilákať viac zahraničných investícií a zlepšiť čínske podnikateľské prostredie.

Nové legislatívne usmernenie bolo schválené v priebehu výkonného zasadnutia Štátnej rady dňa 8. októbra 2016, ktorému predsedal premiér Li Keqiang.

Nové usmernenie je revíziou a rozšírením existujúcich administratívnych opatrení pre zahraničné investície v štyroch čínskych zónach voľného obchodu (FTZ) v Šanghaji, Kuang-tung, Tianjin a Fujian.

Podľa nových pravidiel tí, ktorí majú záujem investovať v Číne už nebudú musieť prejsť schvaľovacím postupom v prípade, že investujú do sektorov neobmedzených v Katalógu sektorov pre zahraničné investície (the Catalog of Industries for Foreign Investment) a nie sú v rozpore so špeciálnymi požiadavkami ohľadne majetkových práv a úrovni riadenia v Katalógu, ktorý bol vydaný v roku 2015. Nové pravidlá sa nevzťahujú na citlivé odvetvia, ku ktorým je prístup zahraničných firiem obmedzený.

Nový pokyn je zameraný na pomoc zahraničným investorom a znižuje obavy z diskriminačných priemyselných politik v Číne a žiada účinnejšie služby verejnej správy pre zahraničné investície.

“Pre rozvojové krajiny, ako je Čína je dôležité prilákať masívne zahraničné investície, ktoré môžu prispieť k posilneniu čínskej ekonomiky,” uviedol premiér Li Keqiang.

Zdroj: gov.cn

Share this: