Dohoda EÚ o hospodárskom partnerstve s juhoafrickými krajinami vstúpila do platnosti

Categories Európa, Export, Import, Svet, TrhyPosted on

Rozvojovo orientovaná dohoda s piatimi juhoafrickými krajinami zabezpečuje okamžitý bezcolný a bez kvótový prístup pre ich vývoz na trh EÚ.

Päť juhoafrických krajín (Botswana, Lesotho, Namíbia, Južná Afrika a Svazijsko) a Európska únia začali novú kapitolu v bilaterálnych vzťahoch s nadobudnutím účinnosti ich Hospodárskej dohody o partnerstve (EPA). K 10. októbru 2016 sa táto dohoda vzťahuje na obchod medzi EÚ a piatimi africkými krajinami. Mozambik je v procese ratifikácie dohody a chce sa zapojiť hneď, ako bude proces ratifikácie dokončený.

EPA berie do úvahy rôzne úrovne rozvoja partnerov. Dáva Botswane, Lesothu, Mozambiku Namíbii a Svazijsku bezcolný a bez kvótový prístup na európsky trh. Južná Afrika bude mať tiež prospech zo zvýšeného prístupu na trh EÚ, ktorý ide nad rámec existujúcej dvojstrannej dohody s EÚ.

Juhoafrické trhy sa budú iba čiastočne a postupne v priebehu času otvárať vývozu z EÚ pre tovary, ktoré potrebujú k podpore rastu svojho priemyslu. Dohoda stanovuje niekoľko ochranných opatrení v týchto krajinách, napríklad pre rodiace sa a krehké odvetvia priemyslu alebo z dôvodov potravinovej bezpečnosti. Ďalej dohoda zvyšuje flexibilitu výrobcov juhoafrických krajín dať dohromady výrobky s komponentmi z rôznych iných krajín, a to bez rizika straty svojho voľného prístupu na trh EÚ.

Zdroj: trade.ec.europa.eu

Share this: