Európska Komisia navrhuje zásadnú reformu dane z príjmov právnických osôb v EÚ

Categories Európa, FinanciePosted on

Európska komisia predstavila plány na revíziu toho, ako sú spoločnosti v rámci jednotného trhu zdaňované, s cieľom dosiahnuť rastu naklonený a spravodlivý systém dane z príjmov právnických osôb. Spoločný konsolidovaný základ dane z príjmov právnických osôb (CCCTB), nanovo nastavený ako súčasť širšieho balíka reforiem dane z príjmov právnických osôb, uľahčí a zlacní podnikanie na jednotnom trhu a bude slúžiť ako účinný nástroj proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam.

CCCTB bol po prvýkrát navrhnutý v roku 2011 s cieľom posilniť jednotný trh pre podniky. Hoci členské štáty pri mnohých kľúčových prvkoch predošlého návrhu CCCTB značne pokročili, neboli schopné dosiahnuť konečnú dohodu. Po tom, ako sme získali názory členských štátov, podnikov, občianskej spoločnosti a Európskeho parlamentu, dnes posilňujeme tie prvky predošlého návrhu, ktoré sú priaznivé pre podniky, aby sme cezhraničným spoločnostiam pomohli znížiť náklady a byrokraciu a podporiť inovácie. Obnovená iniciatíva CCCTB zároveň vytvorí rovnaké podmienky pre nadnárodné spoločnosti v Európe, keďže uzavrie „cestičky“ používané na vyhýbanie sa daňovým povinnostiam.

Ďalšie dva návrhy majú za cieľ zlepšiť súčasný systém na riešenie sporov týkajúcich sa dvojitého zdanenia v EÚ a posilniť existujúce pravidlá proti zneužívaniu. Tieto opatrenia ako celok pomôžu vytvoriť jednoduché a podnikaniu naklonené daňové prostredie.

Zdroj: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3471_sk.htm

Share this: