EÚ vytvorí zoznam obsahujúci jurisdikcie, ktoré nespolupracujú v oblasti daní

Categories Európa, FinanciePosted on

Rada pre hospodárske a finančné záležitosti EÚ schválila (8. 11. 2016) kritériá a proces vytvorenia zoznamu EÚ, ktorý sa týka nespolupracujúcich jurisdikcií v daňovej oblasti.

Skríning nespolupracujúcich jurisdikcií sa má dokončiť do septembra 2017, aby Rada mohla ich zoznam schváliť do konca roku 2017. Malo by ísť o nepretržitý a pravidelný proces.

Táto iniciatíva je reakciou na balík návrhov Európskej komisie z januára 2016, ktorých cieľom je predchádzať vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam, ako aj na odhalenie Panamských dokumentov v apríli 2016.

Rada rokovala aj o balíku návrhov, ktorých cieľom je reforma spôsobu, akým sú v EÚ zdaňované spoločnosti.

Balík obsahuje nové návrhy na spoločný konsolidovaný základ dane z príjmov právnických osôb. Komisia navrhuje jednotný súbor právnych predpisov na výpočet zdaniteľných ziskov spoločností v celej EÚ zahŕňajúci ustanovenia, ktorými sa odstránia možnosti právnických osôb na daňové úniky. Balík tiež obsahuje nový systém riešenia sporov v prípade dvojitého zdanenia, opatrenia na odstránenie hybridných nesúladov medzi daňovými systémami členských štátov a tretích krajín.

Na návrhoch sa začalo pracovať na technickej úrovni, pričom v úvodnej fáze sa kladie dôraz na návrh týkajúci sa hybridných nesúladov.

Share this: