e-CERTIS – informácie pre verejné obstarávanie v EÚ

Categories Európa, Podujatia a informácie pre exportérov a importérov, Príležitosti / TendrePosted on

e-CERTIS je informačný systém, ktorý vám pomôže identifikovať rôzne osvedčenia požadované pri postupoch verejného obstarávania v celej EÚ.

Ak ste európska spoločnosť, ktorá sa chce zapojiť do verejného obstarávania, alebo ak ste verejný obstarávateľ, ktorý musí posúdiť ponuky prijaté z rôznych členských štátov, systém e-CERTIS vám môže objasniť, aké doklady požaduje alebo poskytuje druhá strana. Uveďte opis dokumentu použitého na preukázanie splnenia kritérií vylúčenia alebo výberu v rámci daného postupu. Funkcia vyhľadávania funguje vo všetkých jazykoch EÚ

Upozorňujeme, že e-CERTIS je referenčným nástrojom, ktorý neslúži na účely právneho poradenstva. Táto služba negarantuje, že informácie získané prostredníctvom vyhľadávania v databáze bude obstarávateľ považovať za správne. e-CERTIS je výhradne informačným nástrojom na identifikáciu osvedčení a potvrdení, ktoré sa najčastejšie požadujú v rámci verejného obstarávania v jednotlivých členských štátoch. Informácie v databáze pravidelne aktualizujú vnútroštátne orgány.

Viac informácií tu…

Zdroj: ec.europa.eu

Share this: