Predaj mliečnych výrobkov do Číny

Categories Európa, Export, SvetPosted on

Prvým krokom je zistenie, či mliečne výrobky môžete exportovať do Číny z vašej krajiny.

V januári 2013, AQSIQ (Správa kvality, kontroly, inšpekcie a karantény v Číne) zverejnila vyhlášku Nº152 / 2013, “Správny akt o inšpekcii, pre karanténu a dohľad dovozu a vývozu mliečnych výrobkov”. Táto vyhláška stanovuje potrebu podpísaného protokolu medzi krajinou pôvodu a Čínou.

Okrem protokolu medzi oboma krajinami, je potrebné zdravotné alebo hygienické osvedčenie. To môže trvať nejakú dobu, približne šesť mesiacov od podpísania protokolu.

Krajiny s platnými bilaterálnymi dohodami a zdravotnými certifikátmi v čase oznámenia môžu s vývozom pokračovať ako predtým. Všetky ostatné krajiny sú povinné podpísať protokol a zaviesť zdravotné osvedčenia.

Zoznam krajín EÚ a ich postavenie vo vzťahu k dvojstrannej dohode a k zdravotným osvedčeniam, ako aj ďalšie podmienky exportu mliečnych výrobkov do Číny môžete nájsť  na stránke EU SME CENTRE: http://www.eusmecentre.org.cn/guideline/exporting-dairy-products-china

Share this: