Saudská Arábia bude potrebovať viac ako 53 miliárd USD investícií do vodohospodárskeho odvetvia

Categories Export, Svet, TrhyPosted on

Saudská Arábia je najväčším vývozcom ropy, pričom jej príjmy z predaja tejto komodity klesli o 51 percent v minulom roku. Krajina sa snaží diverzifikovať svoju ekonomiku prostredníctvom zvyšovania investícií súkromného sektora a rozvojom nových priemyselných odvetví.

Púštne kráľovstvo nemá žiadne rieky a získava väčšinu svojej vody z odsoľovania morskej vody a zvyšok z podzemných zdrojov. To si vyžaduje veľa peňazí a veľa kapitálových investícií. Z tohto dôvodu sa začali práce na tvorbe investičnej platformy a vytvorení strategických partnerstiev pre oblasti výroby, prepravy a samotnej distribúcie vody. Nárast dopytu po vode je o viac ako päť percent ročne.

Krajina predpokladá, že investície v tejto oblasti dosiahnu až 200 miliárd saudských rialov (53,3 miliárd USD)  v nasledujúcich piatich rokoch.

V roku 2020 chce kráľovstvo dosiahnuť 52 percent výroby odsolenej vody prostredníctvom “strategických partnerov”. Na dosiahnutie tohto cieľa bude potrebné vynaložiť očakávanú investíciu vo výške 53 miliárd USD. Budúce výrobné kapacity potom budú formou tendrov sprivatizované do súkromných rúk.

Zdroj: arabnews.com,

Share this: