Európsky portál investičných projektov (EIPP)

Categories Európa, FinanciePosted on

Ste navrhovateľ projektov so sídlom v EÚ a hľadáte potenciálnych investorov na globálnej úrovni? Môžete zaregistrovať svoj projekt na Európskom portáli investičných projektov (EIPP) a zvýšiť jeho viditeľnosť v rámci rozsiahlej siete medzinárodných investorov.

Portál EIPP, ktorý vytvára Európska komisia, má slúžiť ako most medzi predkladateľmi projektov z EÚ a investormi z celého sveta a urýchliť tak vytváranie nových investičných príležitostí.

Cieľom portálu je zviditeľniť existujúce investičné príležitosti v EÚ prostredníctvom centrálnej platformy na podporu projektov, ktorá využíva harmonizovaný a štruktúrovaný formát.

Portál EIPP je súčasťou Investičného plánu pre Európu a je jedným z mnohých spôsobov, ktoré Komisia využíva na oživenie investičných aktivít v EÚ.

Predkladateľ projektu EIPP musí byť verejným orgánom členského štátu EÚ alebo súkromnou/verejnou právnickou osobou usadenou v členskom štáte EÚ. Jednotlivci a právnické osoby v konkurznom konaní, v likvidácii alebo podobnom procese nemôžu na portáli uverejňovať svoje projekty. Predkladateľom projektu musí byť organizácia, ktorá je riadne oprávnená zastupovať daný projekt.

Viac informácií na: https://ec.europa.eu/eipp/desktop/sk/support.html

Share this: