Rada vlády na podporu exportu a investícii rokovala o zameraní ekonomickej diplomacie do roku 2020

Categories ExportPosted on

Rada vlády SR na podporu exportu a investícií sa zišla 15. 12. na druhom tohtoročnom stretnutí  v roku 2016.

Podľa monitorovacej správy o plnení cieľov Stratégie vonkajších ekonomických vzťahov na obdobie 2014 – 2020 z dielne ministerstva hospodárstva dosiahol vývoz mimo krajín EÚ podiel 14,8 %, z čoho 8,5 % predstavoval najmä vývoz do Ázie, Afriky a Ameriky a 6,2 % do Európy, mimo EÚ. Medzi hlavné trendy slovenského exportu naďalej patrí vývoz do EÚ vo výške 85,2 %. Na exporte SR sa viac ako 70 % podieľa dvesto najväčších exportérov, pričom do budúcnosti by sa mala postupne zvyšovať aj úloha malých a stredných firiem.

MZVaEZ SR  predložilo materiál „Zameranie ekonomickej diplomacie do roku 2020“. Materiál zdôrazňuje predovšetkým potrebu synergie, správneho nastavenia koordinačných mechanizmov a zefektívnenie spolupráce orgánov štátnej správy a podnikateľského sektora.

Zdroj: MZVaEZ SR, mzv.sk

Share this: