V Indexe medzinárodnej daňovej konkurencieschopnosti 2016 je Slovensko na 9. mieste

Categories Financie, Informácie zo SAEIPosted on

Prvých osem priečok obsadili v poradí Estónsko, Nový Zéland, Lotyšsko, Švajčiarsko, Švédsko, Holandsko, Luxembursko a Austrália.

Index medzinárodnej daňové konkurencieschopnosti (ITCI) krajín OECD sa snaží zmerať, do akej miery daňový systém danej krajiny zodpovedá dvom dôležitým aspektom daňovej politiky: konkurencieschopnosti a neutrality.

Konkurenčný daňový systém je ten, ktorý udržuje nízke marginálne daňové sadzby. V dnešnom globalizovanom svete je kapitál vysoko mobilný. Podniky si môžu vybrať investovať do ľubovoľného počtu krajín po celom svete s cieľom nájsť najvyššiu mieru návratnosti. To znamená, že podniky budú hľadať krajiny s nižšími daňovými sadzbami pre svoje investície, s cieľom maximalizovať svoje zisky po zdanení. Ak daňová sadzba danej krajiny je príliš vysoká, budú firmy investovať inde, čo vedie k pomalšiemu hospodárskemu rastu. Okrem toho, vysoké medzné daňové sadzby môžu nabádať k daňovým únikom.

Neutrálny daňový kód je jednoducho ten, ktorý sa snaží zvýšiť príjmy s najmenším počtom ekonomických skreslení. To znamená, že neuprednostňuje spotrebu cez úspory, ako je tomu u investičných daní a daní z bohatstva. To tiež znamená malé alebo žiadne cielené daňové úľavy pre konkrétne aktivity vykonávané podnikmi či jednotlivcami.

Daňový systém, ktorý je konkurencieschopný a neutrálny podporuje udržateľný hospodársky rast a investície a súčasne prináša dostatočné príjmy pre vládne priority.

Štruktúra daňových zákonov danej krajiny je dôležitým určujúcim faktorom jej ekonomickej výkonnosti. Dobre štruktúrovaný daňový systém je ľahký pre daňových poplatníkov, môže podporiť hospodársky rozvoj a zároveň zvýšiť dostatočné príjmy pre priority vlády. Na rozdiel od toho, zle štruktúrované daňové systémy môžu byť nákladné, môžu narušiť ekonomické rozhodovanie a poškodiť domácu ekonomiku.

Pre celú správu a metodiku kliknite tu …

Zdroj: taxfoundation.org

Share this: